Det er fredag

Illustrasjonen er frå Twitter i dag >>

Bibliotekhumor er svært ofte sjølvironisk. Av 1 eller 2. grunn.

Ranganathan? Jo, eigentleg er det snakk om hans Five Laws of Library Science:

  1. Books are for use.
  2. Every person his or her book.
  3. Every book its reader.
  4. Save the time of the reader.
  5. A library is a growing organism

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: