Det s kj ør e Nettbiblioteket er ein realitet

I januar las vi på heimesida til Nasjonalbiblioteket om kutta dei vel å gjennomføre etter det omfattande kuttet i statsbudsjettet på over 20 millionar.

>> Oppdatert 7.mars med sitat frå Morgenbladet, og 8. mars frå Kontekst.no; sjå lenger nede.

Så intervjuar Forskerforum.no nasjonalbibliotekaren 27. februar, og der heiter det i tillegg at «100 000 bøker skal tas ut av ordningen Nettbiblioteket, som gir alle i Norge gratis tilgang til norske bøker som er utgitt før 2000. Dette for å spare inn på utbetalinger til vederlagsorganisasjonen Kopinor».

Alltinget i dag intervjuar dei Forskerforbundets leiar Guro Elisabeth Lind, og når det gjeld NB, er dette kuttet framstilt mest konkret. Og det ER alvorleg. I dag er det 292 000 frie bøker i Nettbiblioteket. Kuttet som no skal gjennomførast, vil redusere tilbodet med ein tredel!

Vi har sagt det fleire gongar tidlegare at Nettbiblioteket, eller tidlegare Bokhylla.no, er ei skjør teneste. Ikkje berre kan forlag og forfattarar når som helst trekkje tilbake titlar, Kopinor kan også krevje reforhandling av avtalen, men her har vi provet på at også regjeringar kan påverke gjennom budsjettkutt. Til no har vi åtvara om slike resultat med FrP i regjering, men her er det altså AP/SP-regjeringa som «går i spissen».

Gjennom fleire år no har norsk bibliotekvesen basert stadig meir av kunnskapsformidlinga på denne tenesta. Fjernlånstilbodet er sterkt pressa som det er, og no kjem dette på toppen. Samtidig som altså Depotbiblioteket i Rana skal redusere innsatsen.

Og: For ein måned sidan rekna vi ut at berre dei eldste 48,2 prosentane i Nettbiblioteket i dag er ope tilgjengelege, mot 62 prosent ved oppstarten i 2006. Over halvparten må ein altså søkje om tilgang til, for forskings- og dokumentasjonsformål.

>> Oppdatert 8.3.: Til Kontekst.no seier Jøsevold ved NB at «De bøkene som gjøres utilgjengelig for lesing hjemmefra er de som er minst brukt. Bøkene vil fremdeles komme opp når de gir treff i søket, men for å få lesetilgang må man enten søke om begrenset tilgang til forskning eller dokumentasjon eller oppsøke Nasjonalbiblioteket. … Ved å ta ut disse titlene regner Nasjonalbiblioteket med å spare rundt syv millioner kroner».

Men som betyr tilsvarande inntektstap for forfattarorganisasjonane. Tru kva dei vil seie?

I eit intervju i Morgenbladet forklarer Sira Myhre kvifor dei har prioritert vekk 1/3 av Nettbiblioteket:

«– Vi hadde tre mål for dette arbeidet. Vi skulle unngå oppsigelser, vi skulle ikke gå vekk fra bibliotekstrategien, og kursen vår som institusjon, og kuttene, skulle ikke føre til enda større arbeidspress på de ansatte.

Dette er faktisk noko oppløftande frå NB akkurat no, nemleg ei utstilling og arrangement om norsk svartmetall. Klikk og kikk.

– Arkivering av norsk historie og tilgjengeliggjøringen av bøker er sentrale kjerneoppgaver for Nasjonalbiblioteket. Er det viktigere å sikre de ansatte enn å sikre mandatet deres?

– Vårt tilbud er først og fremst er et resultat av våre ansatte sitt arbeid. Hadde vi sagt opp folk, ville det resultert i et dårligere tilbud fra oss. En institusjon som setter i gang med oppsigelser, den gjør ikke annet enn det. Det ville tatt all oppmerksomhet i organisasjonen. Jeg mener spørsmålet er helt på siden av problemstillingen, for dette handler ikke om å velge bibliotekets ansatte foran mandatet vårt, det handler om hvordan vi skal kunne fortsette å gjøre oppgavene våre og fylle mandatet vårt».

PS: Og som om ikkje dét var nok: Nasjonalbiblioteket må stanse arbeid etter radonmåling i Mo i Rana.

One Trackback to “Det s kj ør e Nettbiblioteket er ein realitet”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: