Archive for ‘Læring’

februar 14, 2019

Farvel til skriftkulturen? (nytt frå Stavanger I)

Skjermbilde 2019-02-14 16.49.12Vitskapsjournalist Bjørn Vassnes i Klassekampen har i dag ei dobbelside der han oppsummerer forskinga rundt skjerm versus papir og korleis dei har ulik innverknad på lese- og dermed skriveevna og dermed kognitive, sosiale og fysiske evner. Og dermed på demokratiet. Undervegs er det ikkje fritt for at han då må kritisere mykje pedagogisk og politisk praksis rundt landet, der iPaddar og liknande har fått dominerande innpass i skoledagen.

Han viser blant anna til det europeiske forskingsinitiativet E-READ, som står bak Stavanger-erklæringa. Vassnes skriv om dette:

read more »

februar 8, 2018

«Myten om de digitale innfødte»

House of foundation

Det digitales begrensninger

Dette er tittelen på Bjørn Vassnes» dagens torsdagsspalte om vitenskap i Klassekampen. Den er ikke på nett, men han baserer seg på artikkelen «The myths of the digital native and the multitasker» av Paul A. Kirschner og Pedro De Bruyckere i «Teaching and Teacher Education», men som noen har lagt ut som pdf.

Vassnes gjengir to aktuelle myter, om «de digitale innfødte», om generasjonen som er vokst opp med digital teknologi, og om «multitasking, å holde på med flere ting samtidig. Dette er også noe man har trodd kommer naturlig, etter en oppvekst i medienes kryssild. De «digitale innfødte» kan sitte og surfe på nettet samtidig som de får med seg hva læreren sier.» Men, sier Vassnes: «Kirschner og De Bruyckere konkluderer med at mytene om de «digitale innfødte» og multitasking har hatt en svært uheldig innvirkning på undervisningen i skole og høyere læresteder. Den har tillagt «nettgenerasjonen» evner den ikke har, og dermed påført dem metoder som har svekket deres læring og utvikling.»

Noe bibliotekarer også bør merke seg.

 

Translate »