Farvel til skriftkulturen? (nytt frå Stavanger I)

Skjermbilde 2019-02-14 16.49.12Vitskapsjournalist Bjørn Vassnes i Klassekampen har i dag ei dobbelside der han oppsummerer forskinga rundt skjerm versus papir og korleis dei har ulik innverknad på lese- og dermed skriveevna og dermed kognitive, sosiale og fysiske evner. Og dermed på demokratiet. Undervegs er det ikkje fritt for at han då må kritisere mykje pedagogisk og politisk praksis rundt landet, der iPaddar og liknande har fått dominerande innpass i skoledagen.

Han viser blant anna til det europeiske forskingsinitiativet E-READ, som står bak Stavanger-erklæringa. Vassnes skriv om dette:

«Sist høst samlet de seg [E-READ-forskarane] i Stavanger (UiS har selv dyktige forskere på dette temaet) for å gjennomgå resultatene av denne forskningen, og fant dem såpass alarmerende at de i etterkant utformet en felles erklæring, «Stavanger-erklæringen», med et budskap til pedagoger og myndigheter.

Her poengterer de hvor viktig det er å beholde papirmediet for lengre tekster, fordi dette er uvurderlig med tanke på en rekke kognitive funksjoner som konsentrasjon, hukommelse og oppbygging av vokabular. Det er ikke bare det at det er beste mediet for tekster på over en side, men det er også påvist at skjermlesing får leserne til å overvurdere deres egen tilegnelse, noe som leder til mer overflatisk lesing, eller skimming. Forskerne refererer blant annet til en metastudie som tok for seg 54 undersøkelser med til sammen over 170.000 deltakere.»

Ei av tilråingane i erklæringa lyder:

  • Students should be taught strategies they can use to master deep reading and higher-level reading processes on digital devices. In addition, it remains important that schools and school libraries continue to motivate students to read paper books, and to set time apart for it in the curriculum. [vår utheving]

Denne bloggaren meiner både skole- og folkebiblioteka burde ta aktiv stilling for denne erklæringa og spreie kunnskapen om henne. Og sjølvsagt halde fram med å tilby «langlesing» av alle slag på papir.

One Comment to “Farvel til skriftkulturen? (nytt frå Stavanger I)”

  1. Hei, NOLUG planlegger et møte omkring temaet digital kontra analog lesing, og ønsker innspill om aktuelle vinklinger og aktører. Vi tenker å be professor Anne Mangen dele erfaringer fra den store e-read forskningsinitiativet (https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/presseklipp/lesing-i-en-digital-tidsalder-article128586-12766.html) men det kunne også være interessant å trekke in noen (skole)politiske betraktninger, som f.eks. Mimir Kristjansson, Gaute Brochman og Bjørn Gabrielsen har gjort i avisinnlegg/bøker nylig, Kunnskapsminister Guri Melby derimot avblåser hele debatten som utdatert: https://klassekampen.no/utgave/2020-08-10/kaller-debatten-utdatert: – Debatten om hvor skadelig skjermbruken er, har hemmet skolen i mange år. Om elevene skal bruke de digitale ressursene eller ikke, er derfor en debatt vi egentlig er ferdig med.
    Forslag om vinklinger, andre perspektiver, relevante personer, tas imot med takk!

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: