Biblioteket, ikke Facebook, må bli Internett (2)

faceboook NYTAv Mikael Böök, Isnäs, Finland

De stora berättelsernas tid är förbi, påstods det. Men vad är då Facebook, om inte en av dessa stora historier? Och var skall denna berättelse sluta?

New York Times publicerade häromdan en artikel med rubriken ”Inside Facebook’s (Totally Insane, Unintentionally Gigantic, Hyperpartisan) Political-Media Machine – How a strange new class of media outlet has arisen to take over our news feeds ”.

Artikeln handlar närmast om Facebooks roll i det förestående amerikanska presidentvalet, som inte kommenteras närmare här. Noterar i alla fall satserna ”Publishers took note of what worked on Facebook and adjusted accordingly” samt “Facebook is where it’s all happening”.

Två miljarder internetanvändare kan låta sig vilseledas. Och då tänker jag inte på ett presidentval utan på människosläktets framtid.

USA har trots allt ”bara” ca 360 miljoner invånare, av vilka ca 314 miljoner beräknas använda internet (9,3 % av hela världens internetanvändare). Och av dessa users är – enligt undertecknad – 213 miljoner losers, som använder Facebook.

I hela världen bor för narvarande ca 7340 miljoner människor, varav ungefär hälften (3,6 miljarder) numera anses vara Internet users. Men – enligt min mening – är hela 1,5 miljarder alltså Internet losers, dvs Facebookanvändare.

Fast alla använder ju inte Facebook dagligen. Enligt statistiken hade nämligen ”bara” 665 miljoner förlorat sig i Facebooks vardagsvärld under första kvartalet år 2013. Å andra sidan växte siffran till 936 miljoner under första kvartalet år 2015…

En del av skulden till detta bär naturligtvis alla journalister, författare, förläggare och bibliotekarier, som villigt har anpassat sig till Facebook och skyndat sig att själva bli dagliga missbrukare av detta internetsurrogat. Ty ”det är ju där allting händer”!

De kunde ha sagt nej till Facebook. De kunde ha påpekat att Facebook inte behövs för att vara social och raderat sina egna Faceböcker. De – vilka andra? – kunde upplyst sina läsare och tittare om att Facebook är förlorarnas internet.

5 Trackbacks to “Biblioteket, ikke Facebook, må bli Internett (2)”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: