“Facilitatorer i den lokale demokratiske proces”

Vårt bibliotekariske overskuddsnaboland i sør gjennomførte nylig et allsidig mer-demokratisk tiltak. I Ålborg sto biblioteket bak prosjektet “Modeludvikling af bibliotekets arbejde med nærdemokrati”, som faktisk også fikk nesten en halv million i statsstøtte. Stikkord som kan nevnes er “biblioteket som demokratisk væksthus” og som “facilitatorer i den lokale demokratiske proces”.

De har gitt ut både en samlet stausrapport (Word-fil) og ei “kogebog”. (pdf-fil). Av disse går det fram at man har arrangert møter av både fysisk (“cafémøder” og “en time, en kop kaffe og to politikere”) og virtuell karakter. Man har hatt demokratidag for skoleklasser. Det har vært forsøk på å danne et “lokalt samråd” i en landsby med representanter fra “avis, erhvervsliv, politiske partier og et par andre lokale ildsjæle”.

Modellens ambisjon har vært:

  • at indkredse hvordan mødet i det fysiske rum supplerer og understøtter mødet i det virtuelle rum – og omvendt
  • at lave ’et spejl’ der spiller på alle de muligheder for kommunikation der er tilgængelige, med det sigte at optimere, inspirere og synliggøre den demokratiske debat som den udspiller sig på mange niveauer i det moderne samfund.
  • at indkredse hvordan demokratiudviklingen kan styrkes og facetteres i forskellige miljøer og på forskellige platforme

Et vilkår for statstøtten var at prosjektet skulle avsluttes med en konferanse. Den ble det ingenting av, da påmeldinga ikke var stor nok… Rapporten sier at ett offspin av prosjektet var nettstedet og tjenesten netting.dk. Men dette syns jeg virker som et skritt tilbake. Formålet virker som verken fugl eller fisk. Nysgjerrig på om ålborgerne faktisk bruker dette? Det minner om nettsteder om nettressurser og nettvett som de har på universitet og høgskoler, men der er det enklere å nå brukergruppene.

One Comment to ““Facilitatorer i den lokale demokratiske proces””

  1. Noen av idéene virker altfor ambisiøse på meg, i alle fall der de prøver å skape uformelle politiske prosesser, som folkemøter og egne utvalg. Men demokrati-kaféer er passe omfattende, nøytralt og sikkert veldig nyttig og interessant. Det er vel alltid slik at noe fungerer og noe ikke. I alle fall et meget prisverdig tiltak, og et prosjekt å bli inspirert av.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: