12,1 millioner til det uavhengige folkebiblioteket i 2014

I Kulturdepartementets pressemelding om statsbudsjettet kan vi lese at «Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Dette gjør bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trer i kraft 1.1.2014».

Det heter videre at «Midlene disponeres av Nasjonalbiblioteket og lyses ut som prosjekt- og utviklingsmidler».

2 Trackbacks to “12,1 millioner til det uavhengige folkebiblioteket i 2014”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: