Sprikende holdninger til det uavhengige folkebiblioteket blant biblioteksjefer og rådmenn

BildeSom vi skreiv her på bloggen i mai i år, foreslo Kulturdepartementet en radikal utvidelse av formålsparagrafen i biblioteklova, slik at folkebiblioteka nå skal «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.» Ingen lands biblioteklover har, såvidt vi kan se, noen liknende formulering. Forslaget om «uavhengig» ble tilføyd etter forslag fra Norsk Bibliotekforening i høringsrunden. Lova ble vedtatt av Stortinget i juni.

Nå har Olav Anders Øvrebø i Bok og bibliotek nr. 5 2013 gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse blant biblioteksjefer og rådmenn. Han skriver blant annet at «Oppslutningen om lovendringen er stor – ni av ti biblioteksjefer og rådmenn ser den som svært eller litt positiv».

Men det går også fram at «et stort flertall av biblioteksjefene vil søke ryggdekning høyere opp i kommunen før de går i gang med et arrangement. En tredjedel vil generelt forhåndsklarere debattemaer med sin overordnede. 38 prosent vil nøye seg med å klarere kontroversielle temaer på forhånd, mens 29 prosent ikke vil forhåndsklarere temavalg».

Likevel avtar behovet for ryggdekning med kommunestørrelsen. Og svar fra rådmennene indikerer at biblioteksjefene engster seg unødig. Øvrebø ba dem ta stilling til «en tenkt situasjon der biblioteket planlegger et arrangement som rådmannen mener vil være skadelig for kommunens interesser. Hva gjør rådmannen? Ingenting, sier et flertall på 54 prosent – arrangementet må gå sin gang. 44 prosent vil be biblioteket endre innholdet i arrangementet, mens bare 3 prosent vil stoppe det. Rådmenn i mellomstore og store kommuner er tydeligst på at debatten må gå av stabelen uansett».

Vel og bra. Men både lovutvidelsen og hele ideen er så fersk at vi kan vente oss andre resultater i en tilsvarende undersøkelse for eksempel om et år eller to. Kanskje vil flere biblioteksjefer bli «modigere», og flere rådmenn bli skeptiske? Det uavhengige biblioteket må og vil bli prøvd ut og diskutert i både bibliotekmiljøet og blant politikere og administrasjon i tida som kommer. Noe som blir mulig når nå den nye regjeringa har øremerka 12 millioner til prosjekt og utvikling på akkurat dette feltet i 2014.

One Trackback to “Sprikende holdninger til det uavhengige folkebiblioteket blant biblioteksjefer og rådmenn”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: