Filosofisk hjørne i Horten bibliotek

horten bibliotek filosofiskAvisa Gjengangeren skriver 28. 1. (bare i papirutgaven) om oppstarten med Filosofisk Hjørne på Horten bibliotek, som inngår i programmet til det tverrkommunale bibliotektiltaket «Litteraturhuset Vestfold», som vi tidligere har skrevet om.

Fagfilosof og filosofisk praktiker Camilla Angeltun er engasjert til å lede denne møteserien, og hun sier til Gjengangeren:

– På Filosofisk Hjørne ønsker vi å skape en møteplass for dialogen, et rom hvor spørsmålene stilles, hvor nysgjerrigheten på eget og andres perspektiver bor og hvor det inspireres til ny innsikt.

Noe som minner oss om den viktige boka The Atlas of New Librarianship av R. David Lankes. Om denne skreiv Mikael Böök i Bibliotekforum nr. 7, 2011:

«Avgjerande er bibliotekarens bidrag som tilretteleggjar, ein som gjer samtalen lettare, får han i gang, stør samtalepartnarane, fremjar danninga av kunnskap».

Også Jannicke Røgler har på bloggen sin lest og omtalt Lankes bok.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: