Archive for ‘Biblioteket-som-litteraturhus-tips’

desember 13, 2016

Gjerstaddebatten

Vårt Land i dag skriver om debattbiblioteket under overskrifta Litteraturhus i små bibliotek. I ingressen heter det: «Biblioteksuksess: Med hjul under bokhyllene, noen klappstoler og en projektor – vipps så er bibliotek landet rundt blitt til litteraturhus».

read more »

juli 17, 2014

Om litteraturhus og bibliotek i Bodø og Stavanger

Kamp mot konsensus i Stavanger, som her i København

Kamp mot konsensus i Stavanger. Her dansk ensrettethed

I Morgenbladet 11. juli handler det igjen om «debattbiblioteket» og ymse anna. Om det nye litteraturhuset i Stavanger, Kverulantkatedralen, eller Kåkå, som åpner i september og i all hovedsak skal holde til på nyrenoverte Café Sting. Og det handler om det snart åpningsklare («til høsten») Stormen Bibliotek og Litteraturhus i Bodø, med et areal på 6200 kvadratmeter og et investeringsbudsjett på 328 millioner.

Reportasjen er ikke på åpen nett, derfor bare noen smakebiter her:

Stavanger:

«Styret, som ledes av tidligere SV-politiker Hallgeir Langeland, vil lage en arena for lokaldebattene som ikke tas godt nok andre steder. – Den gode kverulanten kan bidra til det norske uenighetsfellesskapet, og gå løs på den oljestinne konsensusbyen Stavanger. … – I en årrekke har vi hatt et flertallsstyre av høyrepartier i Stavanger og Sandnes, og det er en kultur for at de politiske sakene er avgjort før de beste argumentene er funnet. Folks manglende deltagelse har ofte å gjøre med at sakene ikke når frem til dem».

read more »

juli 1, 2014

Kommunestruktur er aktuelt debattemne i Vestfold

vestfold debatt og minglingVestfold Litteraturhus har lagt fram høstprogrammet og fortsetter med gode debattmøter. Programmet dekker alle bykommunene i fylket, og her er vel ikke avstandene større enn at alle interesserte kan få med seg det meste.

Under vignetten «Debatt & mingling» spør de blant annet om «Har vi for mange eller for få kommuner?», de tar opp matpolitikk (Hva inneholder egentlig maten som vi kjøper i butikken og spiser? Er kortreist mat bedre enn annen mat?) og kommunale helse- og velferdstjenester. De fortsetter samarbeidet med Human-Etisk Forbund Vestfold.

 

juni 30, 2014

TTIP – en sak for biblioteket?

TTIPDagens kronikk i Dagbladet, både på nett og papir handler om TTIP. Hørt om det før? Det er forkortelse for The Transatlantic Trade and Investment Partnership, som er en serie med hemmelige forhandlinger om en gigantisk frihandelsavtale mellom USA og EU. Som nå er inne i sin femte – 5. – og avsluttende runde.

Som altså få har hørt om. Hva fins av informasjon? Store Norske Leksikon har ingenting. De lurer derimot på om du mente «tipi eller tapp». Heller ikke norsk Wikipedia, faktisk fins det bare på 12 språk.

Og avisene har knapt nok behandla saken – redaksjonelt. Dagens kronikk i Dagbladet er skrevet av Lars Gunnesdal i tenketanken Manifest. Se bildet av et søk jeg har gjort på Retriever nå nettopp: Stort sett bare Klassekampen og andre på venstresida har gjort redaksjonelt arbeid på dette (de 15 treffa på NTB handler bare om at TTIP har vært på «kalenderen» deres).

Når pressa og myndighetene svikter sin informasjonsplikt, kunne kanskje biblioteka bidra? Med fysiske debatter eller en tilsvarende ressurs-side som UBO har lagd om overvåking!

mars 29, 2014

«Debattmøte» på svensk: Improvisasjonsteater om dagsaktuelle saker

I Malmö stadsbibliotek har de sin egen vri på «debattmøter»: To improvisasjonsteatre inntar biblioteket med forestillinger der de kommenterer Og publikum deltar sjøl og påvirker forestillingenens innhold og forløp. Denne våren er det «forestillinger» om to høyaktuelle saker i Sverige: Om EU-immigranter og tigging og om Sveriges Radios «opartiskhetspolicy».

mars 7, 2014

«Debattbiblioteket»: – Tenk LOKALT og tenk PARTNERE!

ødemarkDette er den klare meldinga fra biblioteksjef Pål Ødemark i Nedre Eiker i et intervju i Bibliotekforum nr. 2 (lenke til bladet kommer). Han sier blant annet:

«Litteraturhuset i Oslo tar mange av de nasjonale debattene, sammen med NRK. Det har liten hensikt lokalt å kjøre repriser på «riksdebatter», særlig når de alt har gått på tv i beste sendetid. Vår suksess er avhengig av lokale saker og innfallsvinkler. … Det fins jo blant annet plan- og bygningssaker som hadde hatt behov for en breiere behandling».

read more »

mars 6, 2014

Drammensbiblioteket har tatt poenget: Kjører debatt om omstridt utbyggingssak

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen. Klikk på bildet og beveg deg litt mot høyre

Det har vært en del skepsis rundt akkurat Drammensbibliotekets evne og vilje til å bli et «debattbibliotek» ifølge den nye formålparagrafen i biblioteklova, men p.t. er Drammen den eneste kommunen hvor spørsmålet om biblioteksjefens frihet til å styre debattvirksomhet har vært behandla politisk – og med et utfall som var til biblioteksjefens fordel. Og nå viser biblioteket at de har tatt poenget med den nye lovformuleringa:

«Hva skjer egentlig med Marienlyst?» er temaet på biblioteket i Drammensdebatten 12. mars. Debattarrangøren lister opp disse spørsmåla debatten bør gi svar på:
        Siste 13. mars: Videoopptak fra debatten.
februar 15, 2014

Og du trodde Gjøvik var en av de siste byene i landet som ville få litteraturhus?!

Nei, Gjøvik har rett og slett omdøpt og utvida bibliotekideen, så det nå heter Gjøvik bibliotek og litteraturhus! De har en spenstig blogg med vekt på arrangementene til enhver tid.

Mye av innholdet er litterært og kulturelt. Men de har dette halvåret også hatt et foredrag om Steinerpedagogikk av en av Steinerbevegelsens egne. Dette kunne de med fordel ha gjort til et debattmøte, syns vi. Og med lavere inngangspenger. Men 6. mars handler det om «Informasjonssikkerhet og samfunnet». Foredrag ved viserektor ved Høgskolen i Gjøvik, Morten Irgens. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik. Og 3. april: «Refleksjoner over veien videre for forskning og høyere utdanning i Norge» ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik.

Samarbeid om arrangement er viktig for et litteraturhus, det gjelder også i Oslo.

februar 15, 2014

Og du trodde Trondheim ikke har litteraturhus?!

For et drøyt år siden var det regelrett dramatisk omkring den politiske behandlinga av en søknad om støtte til et privat initiert litteraturhus i Trondheim. Et halvt år seinere ble det flertall for kommunal støtte til noen forberedende tiltak. Hadia Tajik åpna i september den statlige pengesekken, men da var hun praktisk talt på vei ut av kontoret. Etter det finner vi få tegn til utvikling.

Men den hundreogtolv år gamle institusjonen Trondheim folkebibliotek har en type tjeneste de kategoriserer som «Delta», med undertittelen «Arrangementer», der det flommer av litteraturhusliknende tilbud.

Til Adressa 21. januar sier biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård (samtidig som hun kan vise til et ferskt kommunalt vedtak om å opprette to nye filialer!): «- Vi har fått et videre samfunnsoppdrag ved at vi både skal formidle litteraturen og samtidig være en debattarena. Vi nærmer oss det å bli et litteraturhus. Vi er et terskelfritt tilbud og skal være en møteplass».

 

februar 15, 2014

Og du trodde Tromsø ikke har litteraturhus?!

tromsø vinterprogram 2014Tromsø har hatt et eget litteraturhus på trappene ei tid. Men det ble visst bare med trappa. Den daglige lederen slutta i juni i fjor, da det var slutt på penger til lønn.

Men ta en kikk på vinterens/vårens program for BIBLIOTEKET (pdf-fil)!

Her er det arrangementer både i form av engangsforeteelser og mange faste, ukentlige poster. Som litteraturgrupper for ungdom og for flerspråklige kvinner, Ordførerens lyttepost og hyllevandringer med forskjellig innhold; Tromsøforfattere, en kriminell gjennomgang av Deweys klassifikasjonssystem (!), historisk «byvandring», Tre Formidable Fiaskoer – oppdagelsesreiser vi aldri vil glemme og Sant –ikke sant? et knippe romaner med virkeligheten som råstoff.

Sant –ikke sant? et knippe romaner med virkeligheten som råstoff
–>Her finnes det dette halvåret store og små festivaler: SPARK! Tromsø poesifestival 2014, Scenetekstivalen – et sambarbeid mellom stiftelsen Ferske Scener, Dramatikkens Hus og biblioteket og Slektsforskningsseminar i samarbeid med DIS.

Biblioteket huser også 25-30 ganger i året Internasjonalt Seminar – et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Dette står FN-sambandet bak, med støtte fra NORAD.