FAIFE – bibliotekorgan med brei dekning

Med referanse til William Nygaards kronikk i Klassekampen i dag, har vi akkurat skrevet om tendensen i Nord og Vest til å oppfatte kampen for ytringsfrihet til å angå først og fremst diktaturer og land i Øst og Sør. Tendensen gjelder også for bibliotekmiljø- og organer. Lenge har vi ment at dette også har gjeldt FAIFE, IFLAs gruppe til forsvar for “intellectual freedom and freedom of expression”. Men i det siste har de engasjert seg sterkt også i f.eks. Wikileaks, Snowden-saka og nettnøytralitet. Og i nyhetsbrevet på postlista deres, med lenker til presseoppslag om disse emnene, er det nå mye Vest blant Sør og Øst.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: