Drammensbiblioteket har tatt poenget: Kjører debatt om omstridt utbyggingssak

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen. Klikk på bildet og beveg deg litt mot høyre

Det har vært en del skepsis rundt akkurat Drammensbibliotekets evne og vilje til å bli et “debattbibliotek” ifølge den nye formålparagrafen i biblioteklova, men p.t. er Drammen den eneste kommunen hvor spørsmålet om biblioteksjefens frihet til å styre debattvirksomhet har vært behandla politisk – og med et utfall som var til biblioteksjefens fordel. Og nå viser biblioteket at de har tatt poenget med den nye lovformuleringa:

“Hva skjer egentlig med Marienlyst?” er temaet på biblioteket i Drammensdebatten 12. mars. Debattarrangøren lister opp disse spørsmåla debatten bør gi svar på:
        Siste 13. mars: Videoopptak fra debatten.
• Hvor mye har skjedd i hemmelighet og bak lukkede dører i denne saken?
• Har Drammen en åpenhetskultur?
• Er det et demokratisk problem hvis ingen tør å varsle lederne i frykt for represalier ?
Vi veit at kommunetopper ikke alltid følger reglene, men om dette har vært tilfelle i Drammen blir uklart for en utenforstående. Et søk på “Marienlyst” i lokalavisa DT gir mest fotballresultater, og på nett har DT en av landets strengeste betalingsregimer. Man får likevel en anelse om at noen helst vil ha innbringende næringsvirksomhet der det tradisjonsrike idrettsanlegget ligger. Kanskje har DT skrevet mer, men kanskje har de vært unnfalne og begått intellektuell korrupsjon?
Det siste er kanskje ikke tilfelle, så lenge DT faktisk er medarrangør av Drammendebattene… Men uansett er dette et godt eksempel på hvordan et bibliotek tar fatt et lokalt stridsspørsmål med bakgrunn i den nye formålsparagrafen: Biblioteket skal «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: