Biblioteket må være en motmakt

vox publicaMedieviterne på Nygårdshøyden har fått øya opp for debattbiblioteket og tilliggende herligheter. Ved Insti­tutt for informasjons- og medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen utgis Vox Publica, et viktig og spennende «nett­ma­ga­sin om demo­krati og ytrings­fri­het». De sendte ut Kristian Meisingset, Minerva-medredaktør og frilanser og slett ingen nybegynner på landets bibliotekarenaer, for å intervjue blogger Ericson. Nå ligger intervjuet ute, med tittelen Biblioteket må være en motmakt.

Det blir interessant å få synspunkta sine lufta i litt større kretser enn den bibliotekariske. Det kan vel være et håp om det, med 4-6000 unike brukere i måneden, ifølge VP-redaktøren. Disse er vel mest journalister og medievitere, men også folk med stor interesse for nettopp demokrati og ytringsfrihet.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: