4/11

11. april er bibliotekarbeiderens dag i Sambandsstatene. Her kan bibliotekansatte «på gølvet» nomineres og kåres.

I mange små bibliotek, og dem er det mange av, særlig i Norge, er det til daglig liten avstand mellom sjefen og de ansatte. Men når det tilspisser seg, kan sjefens lojalitet oppover fort bli den sterkeste. Som i England, der den nasjonale biblioteksjefforeninga har valgt å støtte regjeringas anbefaling om at frivillige kan overta drifta av nedleggingstrua bibliotek. Se bloggerens reportasje i tidsskriftet Bibliotekaren nr. 9 i fjor (side 7).

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: