Hva mener verdens bibliotekansatte?

Under konferansen i Polen nylig lanserte IFLA Global Vision, en ganske omfattende internasjonal «brainstorm» med blant annet en spørreundersøkelse beregna på alle som jobber i bibliotek.

Det er ikke helt lett å se for seg hva de kan få ut av dette, for svaralternativene skiller ikke veldig, for å bruke en metafor fra skihopping (i noen bakker hopper alle omtrent like langt, i andre ikke). Vi får nok bekrefta at bibliotekarer har et relativt solid felles doxa, jamfør Bourdieu. Men kanskje blir det noen forskjeller mellom fag- og folkebibliotek. Hvor sterkt står for eksempel gratisprinsippet og like tjenester til alle i de to sektorene?

Tidligere i måneden påsto vi at Det samfunnsengasjerte biblioteket «tar av» internasjonalt. Denne spørreundersøkelsen mener vi bekrefter dette:

Vi har gjort en pdf av IFLAs spørsmål (når du har svart mister du tilgang til skjemaet, derfor denne kopien). På side 2 er spørsmålet «What are the core values of libraries?». Kjerneverdiene, altså. Her er et av de ti svaralternativene (faktisk det første, uten at det behøver å bety noe) «Commitment to community engagement and empowerment».

Er det noe nytt, da? I 2013 lanserte IFLA sin såkalte «Trendrapport», som nå nevnes som forløper til og bakgrunn for «Global Vision». Den ble oversatt til fjorten språk, blant annet til norsk, av NBF. Men i denne var ikke dette med å ta stilling for vanlig folk, styrke lokalsamfunn og øke folks muligheter, for ikke å si forplikte seg til å jobbe for forbedring av samfunnet, direkte synlig. Men i mellomtida har altså opptil flere miljøer og enkeltpersoner løfta dette fram.

Det blir spennende å se om denne, og andre «samfunnsrelaterte» svaralternativer (som vi har merka med grønn «merketusj» i pdf-en) får respons i undersøkelsen.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: