Bibliotekets dødsspiral

blomqvist

En samling mer oppløftende biblioteksitat (koden funker! Kan også nås ved å klikke bildet)

Vi veit ikke om det er desken i Drammens Tidende eller Norsk Bibliotekforening Buskeruds leder, Camilla Sørbye, som har valgt “Dødsspiral” som mellomtittel i den for øvrig utmerka kronikken 2. september, men spådommene hennes for det post-elektorale biblioteket, etter å ha snakka med alle fylkespartia, må nok dessverre gå i den retningen. Etter å ha gjengitt svara fra stortingskandidatene, der det tross alt viser seg at også KrF og MDG (sistnevnte med forbehold om beløpet) går for en statlig “bibliotekmilliard” (da er vi oppe i fire og et halvt parti. Men alle er små, og de er ikke på samme side i regjeringskabalen), konkluderer hun med:

“Det er en fare for at disse forslagene ikke blir fulgt opp når representantene blir valgt og havner på Stortinget. Vi frykter at kuttene vil fortsette i kommunene i Buskerud, slik at stadig flere lokalsamfunn får et kritisk dårlig bibliotektilbud som folk ikke finner bryet verd å bruke.

En selvforsterkende effekt er da at besøk og utlån vil synke, noe som ytterligere svekker lokalpolitikernes interesse for å opprettholde en viktig verdi i samfunnslivet”.

7 Responses to “Bibliotekets dødsspiral”

  1. Takk for at dere deler kronikken. «Dødsspiral» var det nok ikke avisa som fant på, nei. Det skal sies at Buskerud Høyre kom raskt på banen med dette svaret i avisa: https://www.dt.no/meninger/kultur/hoyre/hoyre-vil-styrke-bibliotekene/o/5-57-714976. Det er bra med statlige prosjektmidler, men de bidrar ikke til å utjevne forskjellene mellom bibliotekene, snarere tvert i mot. I den minste kommunen i Buskerud har biblioteksjefen 20% stilling. Hva er sjansen for at hun søker om midler til et nyskapende utviklingsprosjekt som hun gjennomfører de få timene hun er på biblioteket hver uke?

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: