Utvid aviskroken!

tromsø aviser

Avislesing på Tromsø bibliotek

Her om dagen på fagforumet biblioteknorge kunne vi lese om den demokratiske utfordringa at stadig mer avisstoff havner bak betalingsmurer og bare kan leses, og kommenteres, av abonnenter. Ei utvikling vi bare har sett begynnelsen på. Men for biblioteket bør det være like naturlig å forsøke å bøte på sånne ulikheter som å låne ut bøker fordi folk flest ikke har råd til å kjøpe alt de trenger.

Nettet skaper flere store endringer på nyhets- og avisområdet, men kanskje ikke så raskt og så omfattende som mange har spådd. I Klassekampen 31. oktober har redaktør Bjørgulv Braanen tittelen «Hvor står avisene etter 20 år med intens digital eksperimentering?» Etter å ha lest flere ferske undersøkelser er svaret hans at papiravisa holder seg overraskende godt: «Papir slår digitalt», konkluderer han.

Det handler både om hva folk – også ungdom! – fortsatt foretrekker og hvor forskjellig vi leser de to typene aviser. Vi leser nemlig mange ganger så mye når vi leser papiravisa. Trass i kjempeinvesteringer i nettutgavene «forholder de fleste – opp mot 60 prosent – seg bare til papirutgaven, mens rundt 30 prosent leser både papir og digitalt».

Så det er ingen grunn for at biblioteket skulle si opp papirabonnementene til fordel for Pressreader eller ut fra forestillinga at folk er blitt sjølhjulpne med nyheter nå når «alt» blir delt på FB. Og det er ingen grunn til å ominnrede aviskroken til fordel for enda mer makerspace.

Les mer om avisundersøkelsene:Braanen viser blant annet til rapporten «Print-Online Performance Gap» fra den internasjonale organisasjonen for avisredaktører og medieselskap, WAN-IFRA (her et sammendrag). Med utgangspunkt i 51 amerikanske såkalte metropolitan newspapers (som Los Angeles Times, Chicago Tribune og The Boston Globe) påviser de at «det uten unntak [er] papirutgavene som når flest lesere».

Det er ingen nyhet at nettavisene brukes mest til kjappe oppdateringer og hopp og sprett mellom klikkevennlige oppslag. Den nevnte rapporten bekrefter at nord-amerikanske lesere i gjennomsnitt tilbringer bare «4,4 minutter (i den originale amerikanske teksten: «4.4» = 4 og 4/10 = 4 min. og 24 sek.) per besøk digitalt, 39 minutter per måned og 78 sekunder daglig» på nettaviser. Mens en tysk undersøkelse om britiske forhold (!) viser at «online-besøkere [engasjeres] i mindre enn 30 sekunder i gjennomsnitt per dag, mens papirleserne står for i gjennomsnitt 40 minutter». Og «papiraviser [er] fremdeles … det foretrukne nyhetsmediet for majoriteten av australiere».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: