Biblioteket i krig og fred

Bok og bibliotek nr. 6/2017 kom i posten i dag, med blant annet NBFs medlemssider. Snippet ovenfor er fra NBF-leder Mariann Schjeides innbydelse til Det 76. norske bibliotekmøte. Noen linjer lenger ned viser det seg at NBF likevel har invitert kulturministeren, men med en hale: “Vi får sjå om ho kjem”.

Dette markerer et skille:

Så lite velkommen har aldri noen kulturminister vært til et sånt arrangement. Det gjenspeiler sjølsagt både Linda Hofstad Hellelands vinkling på kulturframtida generelt og hvor lett hun tar på biblioteket, men også den generelle stagnasjonen for folkebiblioteka i Norge.

Men jammen hadde flere av kulturministrene opp gjennom åra fortjent å ikke bli invitert, og knapt nok statssekretærene som de ofte sender i sitt sted.

Ledelsen i ALA, NBFs søsterforening i USA, vurderte visstnok aldri å invitere noen med tilknytning til Trump-administrasjonen til det tilsvarende møtet sitt i Chicago i juni. Hillary Clinton fikk derimot avslutte hele konferansen. Men hva har disse politikerne der å gjøre, som “satser” som bare dét ved festelige anledninger og før valg, men som i praksis bare prioriterer sånt som “tunge” velgergrupper, godt hjulpet av tabloidene, viser seg å tenne på.

“I fredstid” er bibliotekbrukere uorganiserte og mangler talerør. NBF og lokale venneforeninger sliter med å få gjennomslag. Men vi bør følge med på hva som skjer i Storbritannia. Der er det nå krigstilstander.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: