Om å tenke det digitale inn i det fysiske

ensrettet konsensus

Den danske bibliotekforeningas generalsekretær, Michel Steen-Hansen, anbefaler på bloggen sin 6. januar en kronikk i riksavisa Politiken med tittelen Internettet truer ikke bibliotekerne – tværtimod er det redningsplanken. En kronikk som er behørig murt inne, men som han siterer mye fra (tror vi — det er litt uklart når det er kronikørene og generalsekretæren som snakker). For noe er ganske råttent – ikke bare i det danske dronningriket:

Kronikørene sier (tror vi, for vi ser jo ikke originalen): “Den stadigt stigende produktion af information på alverdens platforme har nemlig ikke gjort den grundige og dybdegående videnstilegnelse lettere, men tværtimod nærmest umulig for den autodidakte informationssøger”.

Men, sier Steen-Hansen (?): “Svaret på problemet har ofte været et ikke-svar. De digitale tjenester, som biblioteket råder over, er blevet listet op på bibliotekets hjemmeside på en mere eller mindre skjult underside. Her har de længe levet et stille og hengemt liv” (noe tilsvarende siterte vi for øvrig en annen danske på i oktober 2016: Bør danske folkebibliotek gi opp det digitale?).

I en undersøkelse “konkluderes det, at 47 procent af befolkningen ikke kender ét eneste digitalt tilbud fra bibliotekerne. Undersøgelsen viser også, at der er rigtig mange af bibliotekernes digitale tjenester og databaser, som kun et fåtal på omkring 2 procent af borgerne kender til”.

Ergo: “… bibliotekerne bør tænke de digitale tilbud ind i det fysiske, fordi den vigtigste faktor for at få kendskab til og begynde at bruge bibliotekernes digitale tilbud er via det fysiske bibliotek … .

Noe også vi har vært inne på en del ganger før.

 

 

2 Comments to “Om å tenke det digitale inn i det fysiske”

  1. Det här med att «tänka in det digitala i det fysiska» låter kanske bestickande men därmed säger man ju (kanske ofrivilligt och indirekt) att det digitala inte är fysiskt! Med fysisk avses tydligen här att någonting i biblioteket är närvarande icke blott för synsinnet utan även för känsel- (t ex bokens tyngd och skarpa kanter), hörsel- (papperets prassel) och luktsinnet (trycksvärtans doft mm.) . Eboken, den digitala tidskriften och dokumentet på nätet saknar visserligen det traditionella biblioteksbeståndets kroppsliga påtaglighet, men är icke desto mindre förnimbara för synsinnet. Det digitala är kort sagt också fysiskt såvida man inte vill göra gällande att det digitala på något sätt står ovanför eller befinner sig bortom naturen (μετα φυσιν).
    Borde inte bibliotekarierna, i stället för att gå vilse i metafysikens distinktioner, ta fasta på skillnaderna och likheterna mellan biblioteket och internet? Försök alltså i stället tänka in biblioteket i dess digitala förlängning, dvs i internet, och viceversa: försök tänka in internet i biblioteket! Dessa två sociala konstruktioner kunde nämligen tänkas bilda en helhet.

  2. PS Ovanst. kommentar är skriven utan tillgång till den danska bibliotekschefes bloggar eftersom jag inte ville prenumerera på ännu en tidning (danska Politikens digitalutgåva) för att få läsa Michel Steen-Hansens inlägg. Min kommentar är med andra ord en kommentar till Anders kommentarer. Risken finns att jag har missförstått Steen-Hansen.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: