– “Ubetjent åpningstid” skal det hete

Den oppgraderte nettavisa Bibliotekaren var raskt på banen etter NBFs innspillkonferanse om kulturmeldinga, med foredraget til Jannicke Røgler, den nye lederen av forbundet. Hun ga blant annet klar beskjed: “… meråpent er et problematisk begrep. Vi bør kalle en spade for en spade og si ubetjent åpningstid. Vi kjenner flere kommuner som har gjennomført kutt i bibliotekbudsjettene etter innføring av meråpent”.

One Comment to “– “Ubetjent åpningstid” skal det hete”

  1. “Ubetjent” er riktig, men uansett hva man kaller dette: Konseptet undergraver betydningen av å ha fagutdannete bibliotekarer på plass og kan gi argumenter for kommunebyråkratene/politikerne til å forrykke forholdet mellom betjent og ubetjent åpningstid i den førstes disfavør. “Det går jo fint uten bibliotekarer”, syns jeg jeg hører.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: