Momsfritak på e-tidsskrift – alibi eller fornuftstilnærming?

kun elektroniskRevidert nasjonalbudsjett ble offentliggjort i dag. Når det gjelder Kulturdepartementets kapittel, kan vi få inntrykk av at det fortsatt er «idrettsminster» Hofstad Helleland som inntar kulturministerstolen, for tre av fem pressemeldinger handler om millioner til idrettsformål og X-Games. Men så finner vi også momsfritak for norske e-tidsskrift, også kalt merverdiavgiftsfritak. Dette er høyst bibliotekrelevant, og kanskje et tiltak som kan styrke den sørgelige bibliotekformidlinga av tidsskriftinnhold.

Men dette er noe regjeringa bare «tar sikte på å innføre». Siste setning lyder: «Den konkrete utformingen av regelverket må utredes nærmere av Finansdepartementet i samråd med Kulturdepartementet.»

Og hva med e-bøkene? Ikke ett ord om dem. Det hadde sjølsagt vært logisk å inkludere e-bøkene. Men tidsskrifta er sjølsagt – enda – billigere å gjennomføre.

>> Se også Lars Egelands blogg om dette: Revidert nasjonalbudsjett med avgiftspolitikk som hemmer åpen tilgang til forskning.

One Comment to “Momsfritak på e-tidsskrift – alibi eller fornuftstilnærming?”

  1. Mener jeg har skrevet noe om moms på e-tidsskrifter i en tidligere kommentar. Avgrenset til norske e-tidsskrifter er det nokså tynt. For UH-bibliotekene ville det være av mye større betydning å bli kvitt moms på utenlandske vitenskapelige e-tidsskrifter.

    Men det går ikke fordi det er kjøp av tjeneste (tjeneste på utenlandsk server). Og det er et annet departement.

    Hadde vi kjøpt e-versjon av tidsskriftene og lagret dem på egne tjenermaskiner innenlands, så hadde det kanskje gått, men så stort er det ikke mulig å tenke i Norge og de utenlandske forlagene vil neppe gi fra seg det strupetaket de har på norske bibliotek.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: