Med Liv og leselyst

liv gulbrandsen

Liv Gulbrandsen var leder av Leser søker bok i flere år.

Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket er på gata med 30 millioner til Leselyst neste år. Det låter bra. Og påtroppende prosjektleder Liv Gulbrandsen kjenner biblioteksektoren og sektoren kjenner henne. Vi får vel snart høre mer.

Vil bare minne om en, av flere, kloke signaler i det ferske svenske debattutkastet til nasjonal bibliotekstrategi:

«Biblioteken är inte längre enbart utlåningsbibliotek. Det aktiva arbetet med olika läsfrämjande metoder leder till att det blir allt viktigare att mäta läs­ning och inte enbart utlån. Att läsa högt för och med små barn och barns egen läsning kan leda till positiv utveckling i barns livsvillkor. Det är därför viktigt att finna indikatorer som kan visa på effekt av läsning. Nationalbiblioteket bör i samverkan med forskare utveckla indikatorer på detta område.» [Våre uthevinger].

Men det er kanskje alt påtenkt?

One Trackback to “Med Liv og leselyst”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: