Skjønnlitteratur = avbrekk – og livsviktig!

oj06%mUbTUe5TdgSI3QprgNettstedet Studvest ved Universitetet i Bergen intervjua torsdag professor i litteratur Eirik Vassenden som sier kloke ting om hvorfor studenter bør lese skjønnlitteratur, som «avbrekk fra en prestasjonsrettet lesemåte» og som «fristed fra det dagligdagse stresset», men også med begrunnelser av typen utvida horisont og at man får «ta del i samfunnsdebatten på en mer nyanserende måte.»

Det minner oss om at vi for femten år siden for Bok og bibliotek intervjua en jussprofessor med liknende ideer, men som konkret integrerte lesing av klassikere og skjønnlitteratur i undervisninga – og det ved en handelshøgskole! Leif Alsheimer (1953 – 2010) praktiserte dette både ved Handelshögskolan i Jönköping og ved et college i USA. Litteraturlista til studieopplegget hans er fortsatt på nett.

Alsheimer sa blant annet til Bok og bibliotek: 

«Bør ikkje alle juristar, og særleg dei som skal representere næringslivet, kjenne til bakgrunnen for det spesielle vesteuropeiske demokratiet og kapitalismen? Frå splittinga mellom dei aust- og vestkristne kyrkjene for 950 år sidan og dermed splittinga mellom to ulike tidsoppfatningar; den sykliske og den lineære. Via den vestlege pluralismen sitt opphav i dei små fyrstedøma, ulikt dei store dynastia i aust, eit mangfald som fremja handel over større avstandar og dermed konkurranse – og avanserte ordningar for tvisteløysing. Med andre ord samfunn orientert mot forandring».

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: