Public Libraries Improving Public Participation and Democracy

Og på norsk:På førespurnad publiserer eg denne presentasjonen eg gav under den US-amerikanske bibliotekforeninga ALA sin Annual Library Conference i Chicago i juni 2017. Temaet for presentasjonen var konseptet eg har jobba med nokre år, «Biblioteket tar saka», og samtidig prinsippet om det uavhengige folkebiblioteket, der biblioteksjefen aleine har ansvaret for å velje ut bøker og media og også har den same rolla som redaktøren for ei avis når det gjeld å velje kva debattane og foredraga i biblioteket skal handle om.

One Trackback to “Public Libraries Improving Public Participation and Democracy”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: