Public Libraries Improving Public Participation and Democracy

On request I publish the presentation I gave during the ALA Annual Library Conference in Chicago in June 2017. The theme of the presentation was the concept I have worked on for some years now, «The Library Takes up the Case», as well as the principle of the independent public library, where the library manager has sole responsibility for selecting books and media and also, at least according to the Norwegian Library Act, has the same role as the editor of a newspaper when it comes to choosing what debates and lectures the library will arrange.

Og på norsk:På førespurnad publiserer eg denne presentasjonen eg gav under den US-amerikanske bibliotekforeninga ALA sin Annual Library Conference i Chicago i juni 2017. Temaet for presentasjonen var konseptet eg har jobba med nokre år, «Biblioteket tar saka», og samtidig prinsippet om det uavhengige folkebiblioteket, der biblioteksjefen aleine har ansvaret for å velje ut bøker og media og også har den same rolla som redaktøren for ei avis når det gjeld å velje kva debattane og foredraga i biblioteket skal handle om.

One Trackback to “Public Libraries Improving Public Participation and Democracy”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: