3D-skrivarar og ikkje minst bøker

Skjermbilde 2019-08-12 10.58.17

For ti år sidan såg vi ein 3D-skrivar for første gong i eit bibliotek. Geirr Karlsen på Kongsberg demonstrerer

Den opprinneleg australske, men etter kvart inter-engelskspråklege nettstaden The Conversation har ein tekst av den kanadiske bibliotekprofessoren Paulette Rothbauer som handlar om det vi skriv i tittelfeltet her. Høgst lesbart, særleg om ein tar seg tid til å klikke nokre av lenkene hennar også.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: