God og dårleg offentleg pengebruk

deichman hammersborg magasin

Verkeleg irrgang i magasina på Deichman på Hammersborg

Kronikken i Klassekampen i går var av Chr. Anton Smedshaug, økolog og dagleg leiar av AgriAnalyse, «en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk». Her er temaet at det kunne gått endå mykje betre med norsk økonomi om omstillinga frå olja var annleis. For «omstillinga» (ja, han bruker hermeteikn) « … synes drevet av kraftforsyning, veier, anlegg og flyttinger/ombygginger av fungerende strukturer.» Der han blant anna spør seg kvifor Deichman skal flytte: «I praksis er man i ferd med å gjøre Oslo nord for Karl Johan til distrikt, til kostnader i timilliardersklassen.»

No kan det hende han ikkje vore på biblioteket på Hammersborg dei siste åra og sett kor umuleg det er å drive moderne bibliotek i dei lokala. Men han gjer det godt igjen når han kjem inn på mulegheitene vi har med oljeformuen:

«Oppsiden er at det er fullt mulig å flytte penger på statsbudsjettet til nødvendige satsinger på ny industri, fornyelse i jordbruket og såkornfond til private initiativ over hele landet.» Det er vidare «mange muligheter for å bidra til bibliotek, idrettsanlegg, skolefrukt og -melk til den oppvoksende slekt, og annen progressiv politikk som skaper gode bomiljø i en tid der forskjellene øker og fødselstallene faller, dersom de små prosjektene vektlegges mer enn de store.»

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: