Her må biblioteket ikkje bli utegløymt

Barne- og familiedepartementet «arbeider med en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier, og vi vil gjerne ha dine innspill om utfordringer og løsninger på området».

Vi veit ikkje om bibliotek var tema på innspelsmøtet?

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: