Bibliotekkrisa i Larvik

Formannskapet i Vestfold og Telemark-byen (!) stengde møtet då dei skulle avgjere lagnaden til biblioteket etter brannen i november. I dette lesarinnlegget i Østlandsposten meiner tre røynde bibliotekarar frå byen at «Det er oppsiktsvekkende og uhørt at en så viktig sak preges av hemmelighold og mangel på åpenhet». Og at å byggje biblioteket opp igjen der det stod er «å gå baklengs inn i framtida»:

«Biblioteklovens formålsparagraf legger som før vekt på samlinger, men stiller også store krav til nye medier og moderne formidling. Dette betinger …

rom, plass, nye verktøy og metoder. Bibliotek i 2020 er noe langt annet enn bibliotek anno 1984. Å planlegge bibliotek må forankres i innsikt om samfunnets behov for kunnskap/informasjon og kultur for framtida. Dette krever mot og ikke minst vilje fra våre politikere.

Mange byer har, tross dårlig økonomi, satset stort på bibliotek som ledd i en byutvikling. Bodø er et strålende eksempel på nettopp dette. Den tragiske brannen i november 2019 kunne gitt støtet til en bred og inkluderende debatt om bibliotekets framtid. Denne debatten etterlyser vi».

Nokre seier at bygget rett nok skal opp igjen som det står, men at det ikkje er sikkert det skal innehalde bibliotek. Det går ikkje utan kamp, slik som kommuneøkonomien blir no.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: