Dårlege utsikter for bokskattane

I USA er det dugnad på gang i universitetsbiblioteka: Når no helsevesenet skrik etter masker, hanskar osv., ofrar biblioteka lagra sine av slikt, som elles blir brukt til restaurering av gamle bøker.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: