– Åpen tilgang til offentlig finansiert forskning bør være regelen og ikke unntaket

plan s logoKhrono.no i dag har administrerande direktør John-Arne Røttingen i Norsk forskningsråd eit svært viktig utspel. Han held fram: «Slik fremmer vi kunnskapsutviklingen og vil være bedre rustet når krisene rammer. Derfor stiller den internasjonale koalisjonen av forskningsfinansiører der Forskningsrådet er med – cOAlition S – felles krav om full og umiddelbar åpen tilgang til alle forskningsresultater finansiert av medlemmene fra 2021».

Og så kan vi sitere noko positivt om keisardømet i vest:

«I USA har det Hvite Hus sitt kontor for vitenskap og teknologi startet offentlige samtaler for å forberede en ny nasjonal politikk for åpen tilgang. Hvis det lykkes, vil det sammen med koalisjonen gi et sterkt press for en ny internasjonal standard for åpen vitenskapelig publisering».

Og det bør ikkje berre gjelde forskinga. Framover må vi slåst for at dei ekstraordinære «frisleppa» under koronaen av kunnskapskjelder, frå NB/Kopinor, Idunn.no osv., og med eller utan krisepakkefinansiering, blir permanente gjennom utvida statleg vederlag til forfattarar og støtte til viktige forlag.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: