Kvar bibliotekar ein sosialarbeidar

Slik er det i alle fall i Auckland på New Zealand for tida. Når bibliotektilsette ikkje kan gjere nytte for seg i stengde bibliotek, blir dei heller med på ringing til eldre i byen som mange er utan internett og dermed ekstra isolerte, for: «Social interaction and helping people are key reasons they love their jobs …».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: