Detaljert dansk direktiv

Skjermbilde 2020-05-14 09.05.20

Stående ophold for at udvælge biblioteks- materialer til hjemlån

Danskane har fått seg Retningslinjer for genåbning af bibliotekerne for udlån og aflevering. Her seier dei uttrykkeleg at dei omfattar «såvel folkebiblioteker som fag- og forskningsbiblioteker». Og for å utarbeide desse har den danske kulturministeren faktisk «samlet berørte institutionsledere, repræsentanter for brancheorganisationer og lign., faglige organisationer og relevante myndigheder mv. i en række sektorpartnerskaber». Ein type initiativ som var under styresmaktenes verdigheit i Noreg. Om det då ikkje skjer noko i ettertid.

Også i Danmark har dei kome til «at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. biblioteksmaterialer, som brugere afleverer tilbage, eller som lånere kortvarigt studerer med henblik på at overveje hjemlån og derefter stiller tilbage».

Elles er dei detaljerte på fleire punkt enn i NBF/BF sin rettleiar, til dømes (eit lite utval):

  • Det enkelte bibliotek bør danne et overblik over forskellige kontaktpunkter på biblioteket, herunder dørhåndtag og trykknapper, og tydeligt markere over for brugerne, at der er tale om kontaktpunkter.
  • Ikke-nødvendige kontaktpunkter som fx trykknapbaserede tilfredshedsmålere bør fjernes.
  • Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, jf. BEK nr. 445 af 19/04/2020.
  • Lånere kan tage kortvarigt stående ophold for at udvælge biblioteksmaterialer til hjemlån.

 

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: