Koronaen: Ikkje berre forskingsbibliotekarens mareritt

Skjermbilde 2020-06-02 05.42.57

52 treff i Google Scholar på søket «covid-19» AND «academic libraries»

«En flom av koronaforskning forverrer nå vitenskapens underliggende sykdommer, hevder flere: Altfor mange funn er upålitelige eller bortkastede. Samtidig diskuteres det intenst hvordan vi skal forstå og bruke den ofte usikre kunnskapen forskerne forsyner oss med i krisen». Dette er frå ein av dei store artiklane (denne er på åtte sider) i Morgenbladet denne veka.Fleire «smakebitar»:

  • Berre på ei veke kom det 5000 nye artiklar, ifølgje tidsskriftet Science i mai. Og eit ekstra problem no er flaumen av preprint-utgåver, der artiklane ikkje har  gjennomgått normal, fagleg kvalitetskontroll.
  • «ganske små og ubetydelige studier, er blitt et klippekort for å få navnet sitt på trykk i et renommert tidsskrift». 
  • Og FHI oppsummermer at «færre enn 3000» av 17 000 artiklar dei har gått gjennom «kan regnes som «ekte studier»…  Årsaken er at det meste av det som publiseres ikke egentlig er forskning, men meninger, kommentarartikler og «gode råd» – strengt tatt synsing». 
  • «Politisert vitenskap er nå en reell trussel, … og det er noe som aldri skal skje. Forskere skulle aldri være nødt til å gjøre en rundspørring etter politiske meninger før de presenterer resultatene sine, for liksom å gjøre dem «politisk korrekte»».
  • « … en mismatch mellom hva det publiseres om, og hva det trengs forskning på. For eksempel er det veldig mange beskrivelser av sykdomsforløp hos enkeltpasienter, mens det finnes lite forskning om forebyggende tiltak».

Men samtidig: «Nordmenn stoler mer på forskning enn noen gang, viser en undersøkelse Kantar har gjort for Norges forskningsråd». 

One Trackback to “Koronaen: Ikkje berre forskingsbibliotekarens mareritt”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: