Det uavhengige biblioteket

Dette er éin av mange kategoriar eller emneord knytt til innlegg i denne bloggen. «Det uavhengige biblioteket» er ein av «ur-kategoriane», for bloggen starta for å spreie ideen om ein eigen type digital bibliotekteneste med namn identisk med bloggen. Oppstarten var i 2006, og 11 år seinare hadde ideen spreidd seg og blitt tema på eit seminar i Chicago.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: