Ny rapport om bibliotekprivatisering i Sverige. Og Noreg

Sorry: Siste del av tittelen ovanfor er reinspikka klikkhoreri frå vår side. For forfattarane av den ferske svenske rapporten «Folkbibliotek på entreprenad» har praktisk talt ingenting å melde om konkurranseutsetting eller privat drift av norske bibliotek. Heldigvis. Men det vi får å lese om slike fenomen i Sverige, og særleg i Nederland, Storbritannia og USA, bør gjere oss uroa og skjerpa.

I tillegg kjem faktumet at den største kommersielle «drivaren» av bibliotek i Sverige, Axiell, er etablert her i landet og marknadsfører seg også her med bibliotekdrift.

Vi tar utgangspunkt i ein omtale av rapporten i tidsskriftet BiS nr. 4/2020 og på heimesida til BiS, Bibliotek i Samhälle. Vi siterer: «… stora nedskärningar i Nederländerna har lett till att privata företag tagit över driften av en kommuns bibliotek och andra mer provisoriska lösningar har ersatt nedlagda bibliotek. Storbritannien följer en lika dyster utveckling där många bibliotek drivs av volontärer och privata finansiärer och organisationer, något som den engelska staten uppmuntrar till trots att kvaliteten och ekonomiska förutsättningar kraftigt försämras. Sedan 2010 har över 600 offentliga bibliotek lagts ned i Storbritannien. …

Problemet är att trots om en skulle vara för privat driftsform av bibliotek finns det ändå inte tillräckligt med understöd för att …

… detta skulle ha några fördelar framför kommunal regi. Däremot finns det desto fler nackdelar. De rapporter och den forskning som gjorts i USA efter att LS&S kom in i bibliotekssektorn visar på inga eller knappa förbättringar, och ingenting pekar mot att förbättringarna är kopplade till själva driftsformen, utan snarare till ökade resurser …

Utöver dessa utblickar så finns det ett antal problem som utredningen inte belyser eller snabbt hastar förbi. Ett stort problem är att biblioteksverksamhet utöver bibliotekslagen till betydande delar oreglerad. För biblioteksverksamheten finns inga tillsynsmyndigheter och den är i jämförelse med exempelvis skolan och sjukvården en mindre reglerad offentlig verksamhet. Dåliga avtal kan få stora konsekvenser och urholka de delar av bibliotekens verksamhet som de har ansvarat för av tradition och som är väl förankrade hos användarna. Ett flerårigt avtal med en privat utförare kan gå ut över andra bibliotek i kommunen om besparingar måste göras». 

På bloggen har vi under kategorien «Privatisering» fleire artiklar om blant anna dei svenske og britiske tilstandane og debattane.

One Trackback to “Ny rapport om bibliotekprivatisering i Sverige. Og Noreg”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: