Kva blir biblioteksaker?

Ikkje alt er innelåst hos Tanta. Klikk og kikk

Norsk rikspresse og kringkasting bryr seg sjeldan om noko viktig når det gjeld bibliotek; ikkje om e-bok- og lydboktilgangen som er nær null, ikkje om den svært varierande standarden rundt i kommunane, ikkje om den øyremerka koronastøtta som ikkje kjem og som alt i år vil gjere det urimeleg tungt å kome tilbake til før-pandemisk nivå.

Men svære oppslag blir det, og då går avishusa gåsegang, når bibliotek til dømes følgjer bibliotekprinsippet om sjølv å avgjere kva dei vil stille til rådvelde, og når dei tillet seg ikkje å boikotte ei feiring av viktige barne- og ungdomsbøker fordi forfattaren privat har sagt noko som nokre seier dei kjenner seg veldig krenka av.

Sidan vi ikkje har tilgang til det aller meste av Aftenposten og ikkje orkar å leite meir etter FB-gruppene der debattane skal ha gått, avgrensar vi oss til vere heilt einige med BF-leiar Veronicha Angell Bergli i eit Aftenposten-innlegg (som gjekk klar av betalingsmuren):

«Materiale eller arrangementer på biblioteket vil ofte kunne bli oppfattet som kontroversielt. Hvorvidt disse tilbudene kan være støtende eller ikke, skal ikke avgjøre om en bok eller et arrangement skal presenteres for publikum. … Enkelte synes å tro at noen bibliotekarer tar til orde for å hive Harry Potter ut av biblioteket. Slik er det heldigvis ikke. Spørsmålet er hvorvidt man skal prioritere å formidle Harry Potter-bøkene i form av et eget arrangement, i en bokutstilling eller i annen formidlingssituasjon – og på hvilket grunnlag».

Er også, for ein gongs skuld, einig med tidlegare kulturminister Skei Grande, og sjølvsagt er også NBF-leiar Vidar Lund prinsippfast (det du skreiv finn vi ikkje igjen, Vidar).

3 Responses to “Kva blir biblioteksaker?”

  1. Jeg er medlem av Facebook-gruppa (Kreativt bibliotek) hvor det hele startet, og diskusjonen det hele startet med, var et spørsmål om hvordan tilrettelegge Harry Potter Book Night (HPBN) best mulig for at også sårbare grupper skal føle seg velkomne. Det var aldri snakk om å fjerne bøkene til forfatteren fra hyllene.

    HPBN er et arrangement som absolutt ikke alle bibliotek arrangerer. Av de folkebibliotekene jeg har jobbet på de siste årene, har kun ett av dem arrangert HPBN.

    Hele denne saken er virkelig en orkan i et lite vannglass.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: