1 av 4 er skeptisk til bibliotek + innbyggjartorg

I biblioteket i Århus valde dei etter kvart å skilje dei to tenestene, bl.a. etter intens debatt i det danske bibliotekmiljøet

5. april var det lansering av rapporten «Samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg : En innbyggerundersøkelse utført i Drammen og Indre Østfold kommune». Til no, 14. april, er det berre Forum for offentlig service (FOS) som har publisert noko om dette; dei har då også til no vore den største pådrivaren for denne løysinga. Samlokalisering, og samorganisering, slik det er blitt i Indre Østfold, er ein lenge uforløyst debatt i Bibliotek-Noreg. Her på bloggen har vi forsøkt å oppmode til debatt, men lite har skjedd enno.

I den grad ei spørjeundersøking blant publikum er viktig, for dette omfattar berre éin stor bykommune og éin typisk mellomstor kommune, og begge på Austlandet, synst vi poenget i overskrifta vår er det viktigaste å formidle. Det heiter om respondentane:

«…nær 1 av 4 [svarer] at bibliotekets uavhengighet blir utfordret ved samlokalisering. Dette begrunnes blant annet med at det blir en uklar sammenblanding av to ulike tjenester, at det gir kommunen mulighet til å påvirke tilbudet på biblioteket og at det blir mer folk/støy på biblioteket».

Alt biletstoffet i FOS sitt oppslag er frå Nye Deichman. Flotte foto. Der fann lanseringa av rapporten stad, men vi har ikkje høyrt éitt pip om at Oslo vil velje denne løysinga.

2 Responses to “1 av 4 er skeptisk til bibliotek + innbyggjartorg”

  1. Hei, Anders. Flott at du deler oppdateringer om denne “trenden” i sørviskulturen. I tillegg til å se på brukernes behov og kommunenes økonomi skulle jeg ønske at også de ansatte med sine ulike fagområder fikk en tydeligere stemme i denne debatten. Utfordringene knyttet til de ulike fagområdene som Maria Jeppeson omtaler i sin artikkel fra 2016 (se lenke under bildet i dette blogginnlegget), opplever jeg den dagen i dag på min arbeidsplass. Jeg er enig i at samlokalisering av tjenester, spesielt på ikke sentrale strøk i landet, er en positiv utvikling. Men som utdannet litteraturviter med 60 stp. i bibliotekvitenskap vil jeg prøve å holde meg unna et samorganisert bibliotek og innbyggertorg i framtida.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: