1 av 4 er skeptisk til bibliotek + innbyggjartorg

I biblioteket i Århus valde dei etter kvart å skilje dei to tenestene, bl.a. etter intens debatt i det danske bibliotekmiljøet

5. april var det lansering av rapporten «Samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg : En innbyggerundersøkelse utført i Drammen og Indre Østfold kommune». Til no, 14. april, er det berre Forum for offentlig service (FOS) som har publisert noko om dette; dei har då også til no vore den største pådrivaren for denne løysinga. Samlokalisering, og samorganisering, slik det er blitt i Indre Østfold, er ein lenge uforløyst debatt i Bibliotek-Noreg. Her på bloggen har vi forsøkt å oppmode til debatt, men lite har skjedd enno.

I den grad ei spørjeundersøking blant publikum er viktig, for dette omfattar berre éin stor bykommune og éin typisk mellomstor kommune, og begge på Austlandet, synst vi poenget i overskrifta vår er det viktigaste å formidle. Det heiter om respondentane:

«…nær 1 av 4 [svarer] at bibliotekets uavhengighet blir utfordret ved samlokalisering. Dette begrunnes blant annet med at det blir en uklar sammenblanding av to ulike tjenester, at det gir kommunen mulighet til å påvirke tilbudet på biblioteket og at det blir mer folk/støy på biblioteket».

Alt biletstoffet i FOS sitt oppslag er frå Nye Deichman. Flotte foto. Der fann lanseringa av rapporten stad, men vi har ikkje høyrt éitt pip om at Oslo vil velje denne løysinga.

One Comment to “1 av 4 er skeptisk til bibliotek + innbyggjartorg”

  1. Hei, Anders. Flott at du deler oppdateringer om denne «trenden» i sørviskulturen. I tillegg til å se på brukernes behov og kommunenes økonomi skulle jeg ønske at også de ansatte med sine ulike fagområder fikk en tydeligere stemme i denne debatten. Utfordringene knyttet til de ulike fagområdene som Maria Jeppeson omtaler i sin artikkel fra 2016 (se lenke under bildet i dette blogginnlegget), opplever jeg den dagen i dag på min arbeidsplass. Jeg er enig i at samlokalisering av tjenester, spesielt på ikke sentrale strøk i landet, er en positiv utvikling. Men som utdannet litteraturviter med 60 stp. i bibliotekvitenskap vil jeg prøve å holde meg unna et samorganisert bibliotek og innbyggertorg i framtida.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: