Debattdebatten endeleg i gang?

I mars skreiv vi her på bloggen: Biblioteklova overmoden for analyse og avklaring, etter like før å ha spurt: Kva gjer vi med gråsonene rundt «debattbiblioteket»? Men i Bok og bibliotek nr. 2 kom det no heile åtte gode sider om temaet, og i dag også på nett: Det kompliserte redaktøransvaret. Også andre ting i tida tyder på at noko er på gang, sjølv om Nasjonalbiblioteket på spørsmål ikkje vil gjere meir enn før; å sitere lova og strategien, to svært overflatiske dokument.

På dei åtte sidene i bladet blir blant anna fleire biblioteksjefar intervjua om debattredaktørjobben, og det er mykje ein kunne trekke fram, men eitt viktig poeng er Stavangersjefen Anne Torill Stensberg si påminning: «For meg som har et stort apparat rundt meg, er dette greit, jeg er mer bekymra om du er i en bitte liten kommune og står alene og kjemper for uavhengigheten». 

Kim Tallerås frå OsloMet informerer om at dei på bibliotekarutdanninga har «utviklet noen nye emner for å forberede studentene på bibliotekets rolle i offentligheten. Ett av dem heter Bibliotek og demokrati, et annet er Kultur- og kunnskapspolitikk». Og mens andre er opne for å lage ein eigen redaktørplakat for bibliotek, seier han: …

… «Det er vanskelig å finne frem til felles retningslinjer annet enn helt basale som er tett opp mot juridiske fortolkninger. Kanskje kan vi som utdanner, bidra til å sende folk ut i felten som kjenner godt til problemstillingene, og som har trent seg på å diskutere dem».

Og så kan vi sjå fram til 29. september då Elin Golten forsvarer ph.d.-grada i bibliotek- og informasjonsvitskap med: «Folkebiblioteket som uavhengig møtestad og arena for offentleg samtale og debatt i ei digital tid».

PS: Anne Torill Stensberg seier blant anna også: «Sett at andre typer myndigheter tok over styringen av en by og ville blande seg inn i hva som foregikk i biblioteket i detalj. Veien dit er kanskje ikke så lang som vi skulle ønske».

Vi kan her minne om at mellom Noreg og Sverige er det 0 – null – meter: Fagforbundet DIK har kartlagt partia sin bibliotekpolitikk i forkant av valet til hausten (dei har riks- og lokalval samtidig). Kultur- og bibliotek har jo ikkje topprioritet, og eit fleirtal som må ha med dei blåbrune Sverigedemokraterna på laget, kan kome til å «selje» den politikkbiten til dei: «Sverigedemokraterna är extremt tydliga med att de vill instrumentalisera kulturen ideologiskt».

Vi har skrive om denne kommunen før. Elles har vi både debattbiblioteket, Det uavhengige biblioteket og ytringsfridom som stikkord.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: