Gratis bibliotektenester, eit prinsipp under fleire åtak enn du trudde

I det ferske nummer 2/23 av Bok og bibliotek, og her på nett, har Frode Bakken ein kritikk av eit av dei få forsøka på å skrive ei norsk bibliotekhistorie, Øivind Frisvold si bok Norsk bibliotekhistorie – kultur, politikk og samfunn (ABM-media, 2021). Frisvold skriv ein god del om prinsippet og mangelen på prinsipp i tidlegare tider, men han meiner det etter ca. 1996 var «lite diskusjon» om dette. Mens Bakken kan presentere to omfattande debattar, for ikkje å seie kampar, både i 2000 og 2005.

Og for nokre månader sidan var Frode Bakken på trykk med artikkelen «Striden om gratisprinsippet i bibliotekene 1981–2005» i antologien «Bokhistorie. Bibliotekhistorie. 2023», frå Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) (vi skreiv om den førre antologien deira i 2019). I denne artikkelen ser Bakken mest på kva som skjedde på rikspolitisk og statsbyråkratisk nivå, mens artikkelen i Bok og bibliotek fangar opp fagmiljøet, særleg representert ved Norsk Bibliotekforening (NBF) (der han sjølv var sentral på den tida) (meir her på bloggen om denne boka seinare).

Då er vi nærmare sanninga om eit viktig kapittel av norsk bibliotekhistorie. Men særleg debatten i 2004-05 kunne ha vore skildra i større detalj, då det her også blei svært skarpe, for ikkje å seie avslørande, debattar i riksmedia, mellom representantar for rettshavarorganisasjonar og NBF.

Underteikna publiserte då, som nettredaktør for NBF, alle desse artiklane og lenkene frå debatten, men dei fleste er dessverre i dag døde, faktisk også NBF sine:

02.8.: Plinius: Åndsverk på biblioteket
02.8.: 
NBF tilbakeviser angrep på gratisprinsippet
05.7.: 
Hva sier Kopinor? John-Willy Rudolph i Klassekampen
22.6.: 
Forsvarer Kopinor gratisprinsippet?
05.6.: 
NBF presiserer i Aftenposten
04.6.: 
Sterke motsetninger i Odelstinget
03.6.: 
Jussprofessorer: – Opphavsmenn kan ta dette helt med ro
02.6.: 
Tydelig tale fra Universitets- og høyskolerådet
02.6.: 
Eirik Newth skriver til Stortinget og forfatterne
02.6:  
Debatt i alle kanaler
01.6.: 
NBF-lederen: – Private bibliotek, OK. Salgsnekt, tvilsomt
31.5.: 
NBF-leder Bakken: – En sjeldent viktig dag for bibliotekbrukerne!
30.5.: 
NBF svarer NBU
29.5.: 
Andreassen bygger på tilbakeviste påstander
29.5.: 
NBF i Aftenposten: – Andreassen kan sove rolig
23.5.: 
NBF svarer i Aftenposten: – Trond Andreassen tyr til usannheter!
20.5.: NBF svarer Kopinor i Klassekampen
16.5.: 
Biblioteksaker i fokus: Pressedekkinga aukar!
09.5.: 
Åndsverklova utsetjast for annan gong
28.4.: 
– Det Slettholm ikke sier noe om
22.4.: 
Dagsavisen i dag: NBF hardt ut mot statssekretæren
19.4.: 
NBF svarer KKD og Kopinor
08.4.: 
Aller siste om åndsverklova: Kulturpolitikerne støtter NBF!
08.4.: 
Biblioteka og “mp3-lova”: Mediedekning likevel
07.4.: 
NBF på Stortinget: Viktige brukerrettigheter på spill
16.2.: 
Har lovgiverne tenkt å abdisere?

Frode Bakken går i artikkelen i Bok og bibliotek langt i retning av å meine at i 2005 såg vi the end of history, då «… et samlet Storting fra SV til Frp enstemmig slo ring om gratisprinsippet».

Og seinare har det berre vore marginale innspel frå FrP og Liberalistene og liknande.

Men i dag har ikkje lenger bibliotekskeptikarane behov for å problematisere gratis bibliotektenester, for når forbrukardigitaliseringa no slår om seg, får vi slike tendensar som i det aktuelle forslaget til ny boklov, der politikarane vil reservere sentrale delar av framtidas kunnskap og kultur for kremmarane. Biblioteka får utfalde seg i fred med dei «gode, gamle» papirutgåvene.

Her på bloggen har vi p.t. 17 innlegg med stikkordet Gratisprinsippet.

Sjå også Hvorfor offentlige, gratis bibliotek?, ein frosen nettstad underteikna utvikla mens han var journalist i NBF, fram til 2013 (mange døde lenker).

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: