Archive for ‘Presseomtale’

april 12, 2020

No April Fool’s Joke

Skjermbilde 2020-04-01 21.53.40On April 1, 2020, the Norwegian Library Association (NLA) announced that the undersigned is awarded the Association’s bi-annual prize for this blog and as a journalist and editor for the NLA for almost ten years. The award ceremony was to take place during the bi-annual Library Conference in Haugesund on March 19, but as everyone knows…  I got it virtually, though. 

 

januar 30, 2019

Ente bara blogg

Som det kan låte i Østfold. Bloggaren har den siste tida vore aktiv med foredrag for Bibliotekarforbundet i Oslo (vi tar gjerne slike oppdrag! For ein ganske billeg penge), reportasjar for Bibliotekaren nr. 4 om store og litt mindre bibliotekkriser i Storbritannia og Danmark (eller på papir/pdf side 17-23). Pluss intervju same stad. Og vi er blitt intervjua om liknande ting på Norsk Bibliotekforening sine sider i Bok og bibliotek nr. 4, 2018 (kjem vel snart nedi her).

januar 16, 2018

Røgler spør – når vil kulturministeren svare?

Hos Bibliotekarforbundet i dag har forbundslederleder Jannicke Røgler en så utfyllende kommentar som mulig på dette tidspunktet til den nye regjeringserklæringa. Hun skriver blant annet: “En anbudskåt regjering kan fristes til å endre denne paragrafen [paragraf 4 i lov om folkebibliotek] slik at kommuner kan be om tilbud på hele folkebibliotekdriften gjennom Doffin, ikke bare kjøp av enkelte elementer i driften. Dette vil i så fall kaste bibliotekansatte ut i store utfordringer når det gjelder arbeidsforhold, tariffavtaler, lønnssystem, osv.”

november 4, 2014

Debattbiblioteket: – Nog kan Norge tjäna som exempel?

bis 3 14Herværende blogger har i siste nummer (nr. 3) av svenske Bis – Bibliotek i samhälle – en artikkel om “debattbiblioteket” og de nye “demokratiske” formuleringene i de norske og svenske biblioteklovene.

Mats Myrstener har 18. oktober en kommentar til artikkelen på Bis-bloggen. I tillegg til en hyggelig (i norsk betydning; svensk “hygglig” = “akseptabel/grei nok”) omtale av herværende blogg, påpeker Myrstener at den nye formuleringa i den svenske loven dessverre ikke i klartekst gir biblioteksjefen rolla som uavhengig “debattredaktør” osv., som nå er blitt sentralt i den norske. Men han aner lys i tunnellen etter den nye svenske kultur- og demokratiministerens løfte om at bibliotekets demokratiske rolle skal utredes og planlegges.

Bis legger ut sine utgaver som pdf når neste nummer er på gata. Inntil da kan artikkelen min leses her. I tillegg til at et abonnement anbefales på det varmeste.

oktober 19, 2014

Malmö tenker demokratibibliotek

likerPå Malmö stadsbibliotek har de flere blogger, blant annet Tydabloggen, som redigeres av Maria Andersson og som dekker “projekt/process- utveckling,  omvärldsbevakning, kompetensutveckling och partnerskap” (i Norge har vi ikke et godt ord for “omvärldsbevakning”, og dermed tenker vi mindre systematisk på dette enn våre svenske venner). I mai skreiv Maria om det norske debattbiblioteket – og siterte og viste til herværende blogg. Sånt liker vi.

Undertegnede var på biblioteket i Malmö i 2010 og gjorde reportasje for Bibliotekforum nr. 3. Tittelen min var da “The Darling Library! Las Vegas eller Malmö?!” Da skulle “events” og “happenings” gjøre hele susen for biblioteket. Kanskje de har snudd litt på flisa etter at daværende biblioteksjef Elsebeth Tank fant seg annet arbeid.

februar 25, 2013

Makta over fakta

cathrine strømI Dag og Tid denne uka skreiv Cathrine Strøm under denne overskrifta. Hun viser her til finske Mikael Böök sine ideer om biblioteket som den fjerde statsmakt, gjengitt blant annet i den nye boka Biblioteksaktivisten (gratis som e-bok, se lenke nedenfor). Hun refererer også til redaktøren av herværende blogg.

Hun konkluderer: “Kan biblioteka vere ei slags lærd, informasjonskompetent vaktbikkje for dei andre maktinstansene? I så fall trengs ein oppgradering, ikkje berre av biblioteka, men også av kva plass dei skal ha i kulturen vår. Det er ikkje berre å ta vare på vår felles hugs og litteraturhistorie – eller vere eit lager for papirbøker (som nokre ville ha sagt det) –, men noko mykje viktigare”.

Med forfatterens og Dag og Tids tillatelse gjengir vi her denne teksten:

read more »

januar 9, 2008

Bergens Tidende om BTS

8. januar ble undertegnede intervjua i P2s Kulturnytt (død lenke) , der riktignok ikke referansene direkte til Biblioteket tar saka kom med, men der jeg fikk nevnt de demokratiske forpliktelsene til folkebiblioteka, i tillegg til å låne ut bøker.

Men i dag, 9. januar, skriver kulturredaktør Jan H. Landro i Bergens Tidende (bare papirutgaven) om “Tid for fornyelse i bibliotekene” og sier dette om BTS:

“ET STRÅLENDE EKSEMPEL er prosjektet Biblioteket tar saka» i Østfold. Bibliotekene Rygge, Moss, Råde og Våler samarbeidet om å samle inn og legge ut på nettet nesten all tenkelig informasjon om utbygging av sivil flyplass i Rygge – dokumentasjon for både motstandere og tilhengere av planen. Slik bidro de til å få i gang en opplyst debatt. Bibliotekene i Norge har et samfunnsoppdrag, som går ut på å «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse». Med den medieutviklingen vi har opplevd bare de siste få årene, er det ikke gitt at dette oppdraget best løses på «gamlemåten».

desember 1, 2006

Positiv BTS-respons under viktig konferanse

30. november og 1. desember var det en viktig konferanse i Bergen med tittelen Digital og Sosial 2.0, med andre ord en konferanse med “tradisjoner” – fra 2004. Jeg var invitert for å snakke om Bibliotekardugnader på wiki? Med utgangspunkt i bibliotekettarsaka.no.

Jeg annonserte der at jeg (nok) kommer til å legge Rygge-flyplass-sida over i en blogg.
Etterpå har to (samarbeidende) bibliotek snakka med meg om å bruke konseptet på en sak i deres region. Mer om dette seinere, hvis det blir noe av.

Etter konferansen er det flere med meg som setter vår lit til Thomas Brevik og hordalendingene sitt lenge annonserte biblioteklaboratorium. ABM-utviklings Arne Gundersen ga klare signaler på tampen av konferansen om at dette vil det drysse statlige velsignelser  og penger over!

Her er powerpointversjonen av innledninga mi: http://edufdaoduf.googlepages.com/Bibliotekardugnader.mht

november 16, 2006

Omtale og intervju i Kommunal rapport

Avisa Kommunal rapport har i et oppslag og intervju med undertegna den 15. november (i papirutgaven nr. 38/06) fått fram mye av det vesentlige ved konseptet Biblioteket tar saka, også et irritasjons- og inspirasjonsmoment : “Blant annet spekulerte han (jeg) på hvorfor så mange kommuner har så elendige hjemmesider – der kommunene driver propaganda for seg selv på bekostning av åpenheten”. KR intervjuer og biblioteksjef Guttorm Fremstad i Moss og Anne Hustad, leder i Norsk Bibliotekforening. Takk for godorda!

oktober 25, 2006

BTS i bis

Denne uka sendes nr 3/06 av det svenske tidsskriftet Bibliotek i samhälle (bis) ut til abonnentene (noen også i Norge, men det bør bli flere). Men dette nummeret har redaktør Lennart Wettmark sendt meg to sider av som pdf-fil, sånn at jeg kan briske meg med første omtale av Biblioteket tar saka i et fagtidsskrift.

Translate »