Debattbiblioteket: – Nog kan Norge tjäna som exempel?

bis 3 14Herværende blogger har i siste nummer (nr. 3) av svenske Bis – Bibliotek i samhälle – en artikkel om «debattbiblioteket» og de nye «demokratiske» formuleringene i de norske og svenske biblioteklovene.

Mats Myrstener har 18. oktober en kommentar til artikkelen på Bis-bloggen. I tillegg til en hyggelig (i norsk betydning; svensk «hygglig» = «akseptabel/grei nok») omtale av herværende blogg, påpeker Myrstener at den nye formuleringa i den svenske loven dessverre ikke i klartekst gir biblioteksjefen rolla som uavhengig «debattredaktør» osv., som nå er blitt sentralt i den norske. Men han aner lys i tunnellen etter den nye svenske kultur- og demokratiministerens løfte om at bibliotekets demokratiske rolle skal utredes og planlegges.

Bis legger ut sine utgaver som pdf når neste nummer er på gata. Inntil da kan artikkelen min leses her. I tillegg til at et abonnement anbefales på det varmeste.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: