Bibliotekutredninga om samfunnsblogg!

ABM-utvikling lanserte utredninga Bibliotekreform 2014 i Oslo 25. september, jamfør et intervju jeg hadde med NBF-leder Anne Hustad på NBF-veven samme dag.

I forbindelse med BTS beit jeg meg særlig merke i følgende avsnitt på side 20 i del 1 (pdf):

Bibliotekenes trykte og digitale kilder kan brukes aktivt for å formidle kunnskap og innsikt til befolkningen i forbindelse med aktuelle samfunnssaker og debatter. Bibliotekene bør ta i bruk nye dialog- og formidlingsformer. Bibliotekenes samfunnsblogg kan være et aktuelt og oppdatert digitalt kunnskapsrom med utgangspunkt i aktuelle nyhetssaker og med pekere til relevante innholdsressurser. Samfunnsblogger kan utformes med varierende faglig profil gjennom et organisert iblioteksamarbeid eller av det enkelte biblioteket. Den digitale dialogen kan suppleres med lokale arrangementer i bibliotekene i form av utstillinger og debattmøter. (Det står også litt i del 2, side 51 (pdf))

– Dette er som jeg skulle sagt det sjøl! Dette må diskuteres nærmere, sjøl om ideen dessverre ikke ser ut til å ha fått status i utredninga som prioritert tiltak.

Blogg vil sikkert kunne brukes som publiseringsmedium for mye av det det jeg har beskrevet i mitt BTS-konsept. Spørsmålet er om blogg egner seg for dugnadsarbeid? Men hva med en flerbruker-blogg av typen LISnews, som igjen bygger på Slashdot?

Jeg er invitert til å snakke om akkurat sånne ting på Bibliotek 2.0-konferansen til SIKT og fylkesbiblioteket i Bergen i månedskiftet november – desember.

Skriv gjerne comment om dette. La oss utvikle dette i fellesskap.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: