Bokbad utan bølger

Frå sjølve ur-bokbadet i 1997. På godt og vondt! Klikk og kikk

I Aftenposten 3. januar skriv bokmeldar og forfattar Erle Marie Sørheim frigjerande om «Koseprat og humring preger scenesamtalene. Det er på tide å gi forfatterne litt motstand». Og ho held fram: «Når litteraturformidlingen forflytter seg fra spaltene til scenen, forsvinner kritikken med det samme. Den litterære scenesamtalen vil bli en av de mest sentrale historiske kildene til vår tids litterære miljø – og debatt. Så hvor blir det av debatten? Vi trenger ikke anse disse samtalene som et fristed hvor forfatter og samtaleleder kan plapre litt mens publikum drikker vin, ser på mobilen eller strikker skjerf. Vi kan ta dem på langt større alvor. … Å snakke om litteratur på en scene betyr ikke at man må bli mikrofonstativ for forfatternes ønskede lanseringsstrategi. I særdeleshet ikke når arrangøren er en festival, et offentlig bibliotek eller et litteraturhus».

Sjølvsagt kjem det straks ein lokal bokbademeister som meiner at «Dette er skivebom. En samtale mellom forfatter og bokbader er ikke en konfronterende debatt, men en meningsfylt samtale. … Det er noe som et litteraturinteressert publikum vet å sette pris på».

Men korleis går det eigentleg med litteraturformidlinga og bokbadinga i bibliotekbassenget? For ikkje å seie …

… «debattbiblioteket»? Blir forfattarar noko meir konfronterte der enn i andre fora?

Dei førre tre åra har vi her på bloggen samanlikna statistikktala med bibliotekas eigne møteprogram (stikkprøver) og funne at dei reelle debattmøta ofte var langt færre. For 2019 skal vi seinare sjå på det same. Og bibliotekstatistikken for 2019 viser at berre rundt 3 av 63 tusen arrangement var registrerte som «samtale- og debattarrangement».

Og kva når det typiske bokbadet i framtida risikerer å bli digitalt? Trur vi at Zoom, Teams eller andre videomøteprogram vil gjere det gjennomsnittlege bokbad-publikumet vesentleg meir deltakande, for ikkje å seie kritiske? Og kva når heller ikkje bibliotekstrategien er spesielt klar på kva som må gjerast?

Sjå også: Grønnestad, Kjetil S. : Kulturelt ekkokammer eller demokratisk bastion? Bok og bibliotek nr 1 2019 side 71.

One Trackback to “Bokbad utan bølger”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: