Også politisk omstridte debatter i biblioteket

BildeEn av denne bloggens mest siterte, fylkebiblioteksjef i Buskerud, Trond Minken, kom på førstesida i Drammens Tidende 13. november. Bakgrunnen var leserinnlegget hans denne dagen, der han forsvarer bibliotekas rett til å arrangere også “politisk omstridte” debatter, særlig nå etter den nye formuleringa i biblioteklova om at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

Minken sier blant annet at biblioteksjefen “nettopp i egenskap av faglig ansvarlig leder … kan og skal sette vesentlige tema under debatt, politisk omstridte eller ei, slik en redaktør tar opp temaer til belysning og debatt i sin avis? Det å ta opp et tema til debatt er ikke det samme som å ta stilling i en sak”.

Les hele innlegget… klikk på “Read more” >

Bibliotekets rolle i samfunnsdebatten

Trond Minken, Fylkesbiblioteksjef Buskerud fylkesbibliotek

Leserinnlegg i Drammens Tidende 12. november 2013. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Bibliotekene har en stolt tradisjon som forsvarere av ytringsfriheten. Denne må vi holde fast på, men også fornye i tråd med tiden. Buskerud fylkesbibliotek har derfor satt stor pris på å samarbeide med Drammen bibliotek og Drammens Tidende om konseptet Drammensdebatten.

Erfaringene fra de siste to årene viser at Drammensbiblioteket egner seg godt som arena for offentlig ordskifte, og sammen har vi satt sentrale og omstridte politiske tema på dagsorden.

Fylkesbiblioteket ønsker nå å prøve ut flere formater for offentlig ordskifte i bibliotekene i Buskerud, tilpasset lokale forhold. Slike debatter vil fange opp vesentlige aspekter ved konseptet litteraturhus, og vil ikke minst svare til den kommende endringen i Lov om folkebibliotek. Fra 2014 sier formålsparagrafen at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt»

Drammens Tidende formidlet sist onsdag den gledelige nyheten at kommunen vil bidra til at Drammensbiblioteket kan fortsette og forsterke sin rolle som møteplass og debattarena. Da skurret det noe når sjefen for folkebiblioteket ifølge avisen sier at hun «som biblioteksjef kan ikke sette temaer som er politisk betente på agendaen»

Er det ikke nettopp i egenskap av faglig ansvarlig leder at biblioteksjefen kan og skal sette vesentlige tema under debatt, politisk omstridte eller ei, slik en redaktør tar opp temaer til belysning og debatt i sin avis? Det å ta opp et tema til debatt er ikke det samme som å ta stilling i en sak.

Drammensbiblioteket er fylkets største bibliotek og har høy nasjonal anseelse. En misforstått selvsensur vil derfor gi et uheldig signal som kan svekke den utviklingen av folkebiblioteket som er i tråd med Stortingets vilje.

Jeg ser fram til en konstruktiv drøfting av form og innhold i denne utviklingen.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: