Det samfunnsengasjerte biblioteket “tar av” internasjonalt

800px-freeport_il_debate_square6.jpg

Debate Square, site of second debate between Abraham Lincoln and Stephen A. Douglas in 1858. Freeport, Illinois, USA. (KIlde Wikimedia. CC 3.0)

Da Norges Storting reviderte biblioteklova og innførte “debatt- biblioteket” som et obligatorium på linje med bokutlån, var det ikke fritt for skepsis, heller ikke i fagmiljøet. Men dette har (sjølsagt) ikke vært til hinder for at det skjer ting internasjonalt. Vi vil nå påstå at folkebibliotekets generelle samfunnsengasjement, inkludert debattarrangementer i biblioteket, er blitt ganske så mainstream:

Blant de nyeste tegna på dette er at Danmarks Biblioteksforening arrangerte kampanjeuke i april med debatter i bibliotek som tema. De oppretta samtidig en idébank med kanskje ei slagside til heller “sjovt” innhold, men også noen virkelig gode ideer.

Temaet for IFLA-konferansen i Polen i år er Libraries. Solidarity. Society. Sånt kan ofte vise seg å ha lite konkret innhold, men verdensorganisasjonen for bibliotek kjører samtidig en omfattende nettdebatt – nå også med med avstemming: Global Vision discussion. Og en rapport i American Libraries fra lanseringa i april kan tyde på at samfunnsengasjement vil være et sentralt element når debatten åpnes 21. august.

Vi har flere ganger tatt for oss den aldri hvilende R. D. Lankes økende fokus på bibliotekets potensial for lokalmiljøet og understreking av at biblioteket må jobbe for forandring. Dette sa han ikke for to bøker siden, for å si det sånn.

Og her om dagen la det US-amerikanske Aspen Institute ut intet mindre enn en Action Guide for Re-Envisioning Your Public Library. Og i denne visjonen er debatter i biblioteket helt sentralt. I en medfølgende Facilitators Guide står 5 Steps in Planning a Public Dialogue klart i fokus.

PS: Vår naturlige beskjedenhet forbyr oss ikke å nevne at samme Aspen Institute kåra det norske “debattbiblioteket” og beslekta tjenester til en av Five Best Ideas of the Day 4. mai 2016, basert på en hederlig omtale av herværende blogg på nettstedet MediaShift.

2 Trackbacks to “Det samfunnsengasjerte biblioteket “tar av” internasjonalt”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: