Aslak Sira Myhre: – Vedta redaktøransvaret i kommunestyret

myhre redaktøransvarKommune-Norges viktige fagblad «Kommunal Rapport» (KR) har i et oppslag i dag (ikke på nett) endelig oppdaga «debattbiblioteket», men med en tittel og undertittel som slår inn åpne dører: «Strid om redaktøransvar – Folkebibliotekene skal arrangere debatter og offentlige møter. Men hvem skal bestemme hvilke temaer som skal debatteres?» Dette er det knapt noe spørsmål om lenger, blant annet etter ordførerens svar på et spørsmål i Drammen bystyre i januar. Nede i teksten kommer KR likevel fram til samme konklusjon.

Men Kommunal Rapport ser også på saken i Kristiansand nylig, der biblioteksjef Anne Kristin Undlien sa nei til å låne ut møtelokaler til den sterkt innvandringskritiske organisasjonen SIAN. Kulturdirektøren støtta biblioteksjefen, det samme gjorde rådmannen og til slutt kulturstyret, som «anerkjenner biblioteksjefens rolle som forvalter av bibliotekets formål som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Som altså føyer seg til drammensordførerens svar.

Denne bloggeren mener dette egentlig ikke handler om «debattbiblioteket», men om utlånspraksis når det gjelder møtelokaler. Der det også må gå ei grense. Og ensidige møter er opplagt ikke måten biblioteksjefene bør utvikle «debattbiblioteket» på.

For å si det med Kamil Azhar, statsviter, i kronikken i Klassekampen i dag: «Vi trenger en offensiv debatt om islam generelt og muslimsk ekstremisme spesielt, men vi trenger å snakke om det på samme måte som vi snakker om andre utfordringer: Med rolige argumenter og innestemme, med et spektrum av meninger, ikke polariserte leire som roper hverandre ned».

Men i en bisak intervjuer Kommunal Rapport litteraturhussjefen i Oslo, Aslak Sira Myhre, om saken i Kristiansand. Hans budskap er at «biblioteksjefen må ha fullt redaktøransvar, uten innblanding fra kommunale sjefer og politikere».

Sira Myhre misliker at biblioteksjefene skal ha ryggdekning for debattprogrammet i den kommunale ledelsen: «Ordningen med kulturstyret som klageinstans synes han heller ikke noe om. Da kan det bli politisk kamp om alle litt kontroversielle debatter». Og han avslutter: «Dersom det ikke kommer et tillegg i loven om at biblioteksjefen skal ha et redaktøransvar, bør hver kommune vedta det i kommunestyret».

One Comment to “Aslak Sira Myhre: – Vedta redaktøransvaret i kommunestyret”

  1. Hei. I min stillingsbeskrivelse står det at jeg som biblioteksjef har programansvar. Da mener både jeg og min sjef (kommmunaldirektør for kultur) at da er det skriftlig vedtatt at jeg har redaktøransvaret. Sånn kan man jo gjøre det!
    Hilsen Berit Bjørklid, biblioteksjef i Lørenskog.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: