«Debattbiblioteket»: – Tenk LOKALT og tenk PARTNERE!

ødemarkDette er den klare meldinga fra biblioteksjef Pål Ødemark i Nedre Eiker i et intervju i Bibliotekforum nr. 2 (lenke til bladet kommer). Han sier blant annet:

“Litteraturhuset i Oslo tar mange av de nasjonale debattene, sammen med NRK. Det har liten hensikt lokalt å kjøre repriser på «riksdebatter», særlig når de alt har gått på tv i beste sendetid. Vår suksess er avhengig av lokale saker og innfallsvinkler. … Det fins jo blant annet plan- og bygningssaker som hadde hatt behov for en breiere behandling”.“Smått er godt” ser også ut til å være ei rettesnor for biblioteket i Mjøndalen: “Biblioteket i Mjøndalen har ikke noe eget budsjett for arrangementer, ut over arbeidsinnsatsen. De samarbeider mye med andre aktører. – Vi har aldri innledere til 20- 30 000 kroner, slik vi hører rykter om andre steder. Å sikre seg gode partnere er et viktig stikkord, sier Ødemark. Når de har et møte i samarbeid med Folkeakademiet, betaler de honorarer til innledere, mens biblioteket stiller med lokalene og det tekniske, og sender ut innbydelser. De tar også inngangspenger, men på et svært beskjedent nivå. Vi har heller ikke proffe «bokbad» når vi har forfatterbesøk. Jeg holder gjerne en innledning og slipper til spørsmål og synspunkter fra salen. Det siste er det alltid mye av”.

PS: På forumet “Biblioteknorge” kom det samme dag fire innlegg i tilknytning til at dette blogginnlegget ble annonsert der. I ett av innlegga sier Evy Sisilie Bergum, biblioteksjef i Molde, blant annet at “Det er ikke noe som tilsier at «de store spørsmåla» ; enten det gjelder nasjonal politikk, internasjonal politikk, filosofi, helse, o,s,v, ikke samler folk lokalt. … la oss ikke snevre inn potensialet for idéskaping ved å ende opp med at utenom Oslo og Litteraturhuset må vi tenke lokalt”.

One Trackback to “«Debattbiblioteket»: – Tenk LOKALT og tenk PARTNERE!”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: