Om litteraturhus og bibliotek i Bodø og Stavanger

Kamp mot konsensus i Stavanger, som her i København

Kamp mot konsensus i Stavanger. Her dansk ensrettethed

I Morgenbladet 11. juli handler det igjen om «debattbiblioteket» og ymse anna. Om det nye litteraturhuset i Stavanger, Kverulantkatedralen, eller Kåkå, som åpner i september og i all hovedsak skal holde til på nyrenoverte Café Sting. Og det handler om det snart åpningsklare («til høsten») Stormen Bibliotek og Litteraturhus i Bodø, med et areal på 6200 kvadratmeter og et investeringsbudsjett på 328 millioner.

Reportasjen er ikke på åpen nett, derfor bare noen smakebiter her:

Stavanger:

«Styret, som ledes av tidligere SV-politiker Hallgeir Langeland, vil lage en arena for lokaldebattene som ikke tas godt nok andre steder. – Den gode kverulanten kan bidra til det norske uenighetsfellesskapet, og gå løs på den oljestinne konsensusbyen Stavanger. … – I en årrekke har vi hatt et flertallsstyre av høyrepartier i Stavanger og Sandnes, og det er en kultur for at de politiske sakene er avgjort før de beste argumentene er funnet. Folks manglende deltagelse har ofte å gjøre med at sakene ikke når frem til dem».
«Vi skal kombinere en politisk og litterær offentlighet. Drømmekverulanten er forfatteren Michel Houellebecq. – Hva vil du at han skal kverulere om? – Jeg har ikke lest en eneste bok av ham der han ikke hakker på det skandinaviske sosialdemokratiet».

Det er opprettet en ikke-kommersiell stiftelse for Kåkå. Bak den står deleierne i Skagenfondene, Signe Anne og Kristoffer Stensrud, som sørger for støtte på syv millioner kroner over tre år. Om kommunen «kan gi oss tilskudd som monner, gjenstår å se».

Biblioteket og Sølvberget er samarbeidpartner, men kommunen jobber med eget litteraturhus i gamle Norges Bank. Sølvbergetsjef Marit Egaas har deltatt også i dette arbeidet og mener at «Om det kommer enda et hus, er det bare bra for byen».

Bodø:

«– Litteraturhuset er et samarbeid mellom kommunen, som bidrar med lokaler og kompetente folk, og litteraturfestivalen Det Vilde Ord, som bidrar med programsetting og generer midler gjennom sine prosjekter, forteller driftsplanlegger Kari Nystad. Vi har fått vind i seilene gjennom biblioteklovens nye formålsparagraf. Biblioteket skal gå fra å være en passiv tilbyder til å være en aktiv møteplass og debattarena. Vi har møtt både skepsis og begeistring lokalt, men skapt en oppmerksomhet for at det er dette vi har bruk for: En scene.

«– Vi skal ikke adoptere det som er på plakaten i Oslo, men avspeile nordområdets litteratur og problemstillinger«.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: