Trump vil vingeklippe svart nasjonalbibliotekar

hauk kongressbiblioteket

Første gang en hauk kom seg inn i Library of Congress var i 2011. Nå blir det dagligdags.

Obama gjorde seg populær i blant annet bibliotekkretser mot slutten av perioden sin ved å erstatte en utdatert pamp i sjefsstolen i Kongressbiblioteket med Carla Hayden, en tungt merittert bibliotekar og blant annet tidligere leder av den US-amerikanske bibliotekforeninga ALA. For ikke å forglemme svart og radikal.

Men nå har Trump starta kjøret. Han har foreslått, med støtte fra Kongressen, å frata Hayden den tradisjonstunge retten til å oppnevne lederen av det nasjonale kontoret for opphavsretter. Så får vi se om Senatet også går god for løsninga.

Også i USA, eller ikke minst i USA, øker nå spenningsnivået mellom på den ene siden rettighetshavernes inntektskrav og på den andre bibliotekas og brukernes behov for tilgang til åndsverk og kunnskap. Nettstedet BookRiots spør seg om Trumps forslag handler om penger eller om ei svart kvinne versus hvite herrer i maktposisjoner. Eller begge deler.

Den nåværende lederen av bibliotekforeninga presiserer i en kommentar at dette i liten grad handler om rettighetene til den jevne forfatteren eller kunstneren, men heller de største og mektigste i medie- og underholdningsbransjen.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: