1,5 bibliotekmilliard

arnestad dotjuni17Ronny Spaans i Dag og Tid har i dag ei dobbelside om kulturpolitikk med tittelen “Kulturfallet”. Mest handler det om at folk svikter “finkulturen”. Men (eller burde jeg skrivi og?) biblioteket er også nevnt. Spaans har møtt “tre på gata”, og en av dem er Georg Arnestad. Vi tar sjansen på å gjengi det meste av budskapet hans fra papirutgåva (D&T kan du tinge her):

“Etterspørselen stagnerer. Interessa er dalande. Dei sosiale skilja er like store som før. Dei unge sviktar institusjonane. Medan kulturpolitikken på 1970- og 80-talet endra kulturlivet, gav Kulturløftet oss meir av det meste, utan å endre noko.

Statens kulturbudsjett er stort. No må det prioriterast. Gje fyrst folkebiblioteka 1,5 milliard og øyremerk det meste til integreringsarbeid for born og unge innvandrarar. Det hastar. Start arbeidet med å lausrive institusjonens jarngrep over kunsten. Gje nye regionar meir ansvar, rådvelde og midlar i kulturpolitikken. Og lat oss få ei kulturmelding som begeistrar det lokale og regionale kulturlivet. Det trengst meir enn nokosinne”.

PS Bloggeren finpusser nå et foredrag der luretitler eller clickbaiting blir behandla med uhøflig distanse. Må vel innrømme at tittelen ovafor også tilhører sjangeren. Men det er jo fredag.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: